NIEUWSBRIEF (TME Nieuwsbrief) REGELGEVING DIENST AANBIEDING

REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN DE DIENST TME NIEUWSBRIEF


Ingangsdatum: 30 maart 2012
Laatste wijziging: 30 maart 2012

 1. I Algemene bepalingen
 2. II Bestelling van de dienst TME NIEUWSBRIEF
 3. III Verwerking van persoonsgegevens van abonnees
 4. IV Gebruiksvoorwaarden voor de dienst TME Nieuwsbrief
 5. V Opzeggen van de dienst TME Nieuwsbrief
 6. VI Klachtenprocedure
 7. VII Slotbepalingen


I Algemene bepalingen

 1. 1.a. De uitgever van de nieuwsbrief genaamd "TME Nieuwsbrief" is Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o., gevestigd te Łódź (Polen), adres: ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, ingeschreven bij de Districtsrechtbank voor Łódź-Śródmieście te Łódź, XX Afdeling handelsrecht van het Nationale Gerechtelijk Register onder het nummer 0000165815, maatschappelijk kapitaal: 3.300.000,00 zloty, NIP 729-010-89-84, REGON 473171710 (hierna TME).
 2. 2. Het doel van de dienst TME Nieuwsbrief is het versturen door TME per e-mail, met toestemming van de gebruiker, gratis, regelmatig, niet vaker dan eenmaal per week, naar het door de gebruiker van de online service aangegeven e-mailadres, van een internetnieuwsbrief met daarin informatie over het aanbod van TME en haar dochterondernemingen, evenementen en alle andere informatie die verband houdt met de commerciële activiteiten van TME en haar dochterondernemingen (hierna TME Nieuwsbrief) onder de in dit Reglement bepaalde voorwaarden en volgens de geldende wettelijke bepalingen.
 3. 3. Een abonnee van TME Nieuwsbrief kan zijn iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of organisatie-eenheid zonder rechtspersoonlijkheid (hierna de Gebruiker of Abonnee) zijn.

II Bestelling van de dienst TME NIEUWSBRIEF

 1. 1.Om de dienst TME Nieuwsbrief te kunnen bestellen, moet de Gebruiker zich registreren. De registratie geschiedt als volgt:
  • De Gebruiker moet op de hoofdpagina van de online service, beschikbaar op de adressen: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de, www.tme-benelux.nl in het gedeelte TME Nieuwsbrief het e-mailadres invoeren waarnaar de TME Nieuwsbrief dient te worden verzonden.
  • Het veld "Toevoegen" aanvinken;
  • Op het veld "OK" klikken;
  • Er wordt vervolgens een activatielink verstuurd naar het e-mailadres waarop de dienst van TME Nieuwsbrief dient te worden geactiveerd. Nadat de Gebruiker op de activatielink klikt, wordt deze aan de mailinglijst toegevoegd waarop de TME Nieuwsbrief wordt verzonden. Met het klikken op de activatielink gaat de Gebruiker een overeenkomst met TME aan voor het verlenen van de dienst TME Nieuwsbrief.
 2. 2. De bestelling van TME Nieuwsbrief is ook mogelijk door het aanvinken van het vak "Ja, ik wil de elektronische nieuwsbrief van TME ontvangen" in het registratieformulier bij de aanmelding als TME klant. Het klikken op het veld "Verzenden" - succesvolle voltooiing van de registratie - staat gelijk aan het sluiten van een overeenkomst met TME voor het verlenen van de dienst TME Nieuwsbrief.
 3. 3. Verplichtingen van TME met betrekking tot het verlenen van de dienst TME Nieuwsbrief vloeien uitsluitend voort uit het onderhavige Reglement en de dwingendrechtelijke bepalingen.

III Verwerking van persoonsgegevens van abonnees

 1. 1. De registratie van een Gebruiker als Abonnee van de TME Nieuwsbrief staat gelijk aan het akkoord gaan door de Gebruiker met het verwerken door TME als gegevensbeheerder van zijn persoonsgegevens (e-mailadres) overeenkomstig de [Poolse] Wet van 29 augustus 1997 op Bescherming Persoonsgegevens (Staatsblad van 2002, Nr. 101, punt 926, zoals gewijzigd) waarbij alle uit deze wet voortvloeiende desbetreffende rechten van de Gebruiker worden gewaarborgd.
 2. 2. Persoonlijke gegevens die door de abonnee van de TME Nieuwsbrief (e-mailadres) zijn opgegeven zullen niet aan derden worden bekendgemaakt, met uitzondering van de beheerder van het computersysteem door middel waarvan de dienst TME Nieuwsbrief zal worden uitgevoerd, noch voor enig ander doel zullen worden gebruikt dan het verlenen van de dienst TME Nieuwsbrief.
 3. 3. De intrekking van toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens van een Gebruiker staat gelijk aan de opzegging van het gebruik van de dienst TME Nieuwsbrief zoals bepaald in dit Reglement. Het verwijderen van een e-mailadres van de mailinglijst dient volgens de in punt 5 beschreven procedure te worden uitgevoerd.
 4. 4. Om de hoge standaard van de verleende diensten te waarborgen, heeft TME een Privacybeschermingsbeleid opgesteld waarin onder andere is bepaald hoe persoonsgegevens door TME worden verwerkt.

IV Gebruiksvoorwaarden voor de dienst TME Nieuwsbrief

 1. 1. TME stuurt de correspondentie die verbonden is met het verlenen van de dienst TME Nieuwsbrief naar het e-mailadres dat de Abonnee voor de TME Nieuwsbrief heeft opgegeven.
 2. 2. Het gebruik van de dienst TME Nieuwsbrief is alleen mogelijk als de Gebruiker beschikt over een actieve, correct geconfigureerde e-mailaccount, evenals een op het internet aangesloten computer.
 3. 3. Elke TME Nieuwsbrief bevat:
  • Informatie over TME als afzender
  • Inhoud
  • Informatie over hoe de dienst TME Nieuwsbrief opgezegd kan worden
 4. 4. De gebruiker van de online service welke zich wil toevoegen aan de mailinglijst van abonnees die de TME Nieuwsbrief ontvangen gaat akkoord met het ontvangen van marketing materialen die elektronisch worden verzonden overeenkomstig art. 8, lid 1, van de [Poolse] Wet van 18 juli 2002 op Elektronische Dienstverlening (Staatsblad nr. 144, rubriek 1204, van 2002) in de vorm van TME Nieuwsbrief. >
 5. 5. De inhoud van de TME Nieuwsbrief is wettelijk beschermd, en abonnees zijn niet gerechtigd om de inhoud van de TME Nieuwsbrief voor andere doelen te gebruiken dan het lezen ervan.

V Opzeggen van de dienst TME Nieuwsbrief

 1. 1. De klant heeft het recht de dienst van TME Nieuwsbrief op elk moment op te zeggen.
 2. 2. De opzegging van de overeenkomst voor het verlenen van de dienst TME Nieuwsbrief geschiedt door:
  a) het zelfstandig verwijderen door de abonnee van het e-mailadres van de mailinglijst:
  • De Gebruiker moet op de hoofdpagina van de online service, beschikbaar op de adressen: www.tme.pl, www.tme.eu, www.tme.cz, www.tme.sk, www.tme.ro, www.tme.hu, tme-germany.de, www.tme-benelux.nl tme in het gedeelte TME Nieuwsbrief het e-mailadres invoeren waarop de TME Nieuwsbrief wordt verzonden;
  • Vervolgens het veld "Verwijderen" aanvinken;
  • Op het veld "OK" klikken;
  • Er wordt een activatielink voor het verwijderen van het e-mailadres verzonden waarop de TME Nieuwsbrief werd ontvangen. Nadat de Gebruiker op de activatielink klikt, wordt hij van de mailinglijst verwijderd.

b) het versturen door de Abonnee van een verzoek tot het verwijderen van het e-mailadres waarnaar de TME Nieuwsbrief wordt verstuurd, naar het adres internet@tme.pl en het klikken op de link in de teruggestuurde e-mail waarmee het adres wordt verwijderd (een e-mail met de link wordt binnen 5 werkdagen verstuurd).

VI Klachtenprocedure

 1. 1. De abonnee van de TME Nieuwsbrief heeft het recht om een klacht betreffende het verlenen van de dienst TME Nieuwsbrief in te dienen.
 2. 2. Klachten dienen te worden ingediend via e-mailadres: internet@tme.pl, binnen 7 dagen na de datum van het voorval dat de indiening van de klacht rechtvaardigd. Klachten die na deze termijn worden ingediend zullen door de TME niet in behandeling worden genomen.
 3. 3. Een klacht dient te bevatten: een e-mailadres van de klachtindiener (naar dit adres wordt een antwoord op de klacht verstuurd), de inhoud van de klacht samen met de motivering, en de voorgestelde oplossing voor de situatie waarop de klacht betrekking heeft.
 4. 4. Een klacht zal binnen 14 dagen na ontvangst behandeld worden. Het antwoord op een klacht zal worden verstuurd naar het e-mailadres waarmee de klacht werd ingediend.

VII Slotbepalingen

 1. 1. Het onderhavige Reglement treedt in werking na de publicatie ervan op de website van TME.
 2. 2. TME kan dit Reglement op elk moment wijzigen, in het bijzonder om het bij te werken in het geval van wijziging van de door TME gehanteerde procedures. Telkens wanneer wijzigingen van het Reglement op de website van TME zijn gepubliceerd, worden zij bindend.
 3. 3. TME behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van dienstverlening zoals bepaald in het Reglement aan de abonnee van de TME Nieuwsbrief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van zeven dagen.
 4. 4. In geval van inbreuk door de Abonnee van de TME Nieuwsbrief op de bepalingen van het Reglement of de toepasselijke wetgeving is TME gerechtigd om het verlenen van de dienst TME Nieuwsbrief onmiddellijk te staken.
 5. 5. Op alle rechtsbetrekkingen voortvloeiende uit het Reglement is uitsluitend Pools recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door bevoegde gewone rechtbanken.
 6. 6. Voor eventuele aanvullende vragen over het verlenen van de dienst TME Nieuwsbrief kunt u contact opnemen met het e-mailadres: internet@tme.pl of per post: Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. ul. Ustronna 41, 93-350 Łódź, Polen

linecard

Selecteer een fabrikant of categorie om producten te bekijken.

Quick Buy

?
produkt symbool aantal
Voorbeeld

Overige opties van Quick Buy

Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier, voor meer informatie over cookies en over hoe u onze cookies kunt beheren.

Niet meer weergeven