INFORMACJE O NAS

2011-05-05

Kapitał ludzki

 

Sposób rekrutacji uczestników projektu:

  • Informacja o realizowanym projekcie jest rozsyłana poprzez email oraz zamieszczona na firmowej tablicy ogłoszeń.
  • Ogłoszenie zawiera informację o harmonogramie szkoleń, ich tematyce oraz kryteriach udziału. Kryteria szczegółowe wyboru są ściśle związane z tematyką danego szkolenia.
  • Zgłoszenia na szkolenia są przyjmowane w sekretariacie Spółki lub poprzez email bezpośrednio do Koordynatora Projektu.
  • Weryfikacją zgłoszeń zajmuje się Koordynator Projektu. Podstawowym kryterium uczestnictwa w szkoleniach jest spełnienie przedstawionych wymagań. Max wielkości grupy 12 osób.
  • Wybór kandydatów na uczestników szkoleń jest zgodny z zapisami art.16 rozporządzenia Rady 1083 WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r., tj. dla Wnioskodawcy nie będzie istotne płeć kandydata, rasa, jego pochodzenie etniczne, religia czy światopogląd, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną.

 

linecard

Aby zobaczyć produkty, wybierz producenta i/lub kategorię

Quick Buy

?
symbol produktu ilość
Podejrzyj

Inne opcje Quick Buy

Ta witryna korzysta z plików cookie. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookie i zarządzaniu ich ustawieniami.

Nie pokazuj ponownie