помощ

Вмъкване на списък с артикули

Модул, благодарение на който можете да заредите в поръчката приготвен предварително списък със символи на продуктите и с желаните количества. 

Не бива да забравяте, че трябва да разделите символа на продукта от неговото количество с помощта на един от следните знаци: точка, запетая, точка и запетая, табулация или шпация. 
Също така е много важно всеки от артикулите да се намира на отделен ред. За да потвърдите въведения списък, трябва да натиснете бутон „зареди”. 

След зареждането на списъка с артикули върху екрана ще се появи обобщение, където можете да проверите, дали въведените линии са правилни. 

В случай на грешно въведена позиция ще се появи съобщение с информация за вида на грешката. Трябва да коригирате грешната линия и да потвърдите промяната с натискане на бутон „enter” или с иконата на дискетка, която се намира на края на коригирания ред.

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

paypal_help

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече