Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Системата за подсказване

За да улесним процеса на търсене на продукти в каталога на TME, създадохме разширена система за подсказване.

В първият етап системата проверява дали дадената фраза съществува в избраната група. Ако дадената фраза не бъде намерена в конкретната група, предлагат се други групи, съдържащи продукти, отговарящи на търсената фраза.

Ако търсената фраза не бъде намерена в нито една от групите, системата ще анализира дали фразата не съдържа буквени или правописни грешки и евентуално ще предложи правилна фраза. Системата се справя също с различни записи на символи, например BNC/001 ще бъде прочетен като правилен символ на  TME BNC-001.

Ако резултатът от търсенето е нулев, в каталога се задейства пореден механизъм за подсказване. Системата подсказва на потребителя алтернативни комбинации на използваните от него изрази, в които резултатът от търсенето няма да бъде нулев.