Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Панел на недоставени продукти

До момента на разпечатване на документа за покупката (фактурата) всички артикули, поръчани по телефон, факс, e-mail, чрез интернет сайта или лично са видими във формата на списък в „Панела на недоставени продукти”.

Всеки продукт в този панел притежава определен статут.

Определени са следните етапи от реализацията на артикулите:

 • поръчвана в момента стока – стока, която се намира в отворена поръчка. Редактирането на тази стока е възможно в кошницата.
 • стока, издавана от склада – насочени за реализация стоки, намиращи се на етап издаване от склада, без възможност за редактиране on-line
 • стока очакваща на желаната дата за изпращане – чака на изискваната от Клиента дата на доставка
 • стока очакваща на потвърдена дата на изпращане – чака на дата на доставката, потвърдена от системата на ТМЕ
 • стока очакваща на плащане – стока от фактура проформа, която чака на заплащане, за да бъде изпратена
 • проблеми със създаването на фактура проформа. Свържете се със служител на ТМЕ. – стока, която би трябвало да бъде въведена във фактура проформа. До момента на изясняване от оператора стоката е блокирана за редактиране.
 • блокиране на доставката. Свържете се със служител на ТМЕ – стока, блокирана за изпращане
 • за да активирате доставката свържете със служител на ТМЕ – стока, блокирана за доставка по желание на Клиента. Доставката е реализирана само по желание.
 • за определяне на датата за приемане на стоката свържете се със служител на TME – стоката чака за получаване в седалището на TME. Изпращане, реализирано само след потвърждаване на приемането в определен ден.
 • въведена, но нерезервирана стока поради блокиране от кредитен контрол. Свържете се със служител на ТМЕ –срокът на доставка е непотвърден от системата поради превишаване на признатия кредитен лимит.
 • резервирана стока, но спряна доставка поради блокиране от кредитен контрол. Свържете се с оператора – доставката е спряна поради блокиране от кредитен контрол.