Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Панел фактури проформа

Този панел съдържа всички издадени, но неплатени фактури проформа. Те трябва да бъдат платени в рамките на 7 дни от датата на издаване.

Поръчката, направена за дадена проформа фактура, ще бъде изпратена незабавно след получаване на плащането по сметката на TME.

Внимание!
Ако плащането не бъде регистрирано в рамките на 7 дни, Вашата поръчка ще бъде изтрита.

Редактиране и изтриване на проформа фактура

Редактирането на фактура проформа е възможно само преди плащане. За целта отворете фактурата проформа и с бутон „анулирай фактура проформа” върнете продуктите в поръчката. След това можете да направите необходимите промени. Не забравяйте обаче, че по този начин ще анулирате предишната фактура проформа, а на нейно място трябва да създадете нова.

Можете също да изтриете фактура проформа , като натиснете бутона „изтрий поръчката”. В този случай обаче се изтриват самата фактура, както и цялата поръчка.

Можете също да използвате опцията за изтриване на фактура проформа и прехвърляне на поръчката в Любимите. В този случай фактурата проформа се изтрива и поръчката отива изцяло в Любимите, откъдето можете да я прехвърлите отново в кошницата.