You are browsing the website for customers from Bulgaria. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

помощ

Зареждане на артикули от офертата

Тази опция позволява едновременно поръчване на всички продукти или на единични продукти от дадена оферта.  
Поръчвайки офертата трябва да изберете нейния номер в падащия списък, след това да маркирате продуктите, които трябва да бъдат добавени в Quick Buy и да потвърдите избора с бутон „зареди”.

След зареждане на продуктите от офертата върху екрана ще се появи обобщение, където можете да проверите, дали заредените линии са правилни.

В случай на грешно въведена позиция ще се появи съобщение с информация за вида на грешката. Трябва да коригирате грешната линия и да потвърдите промяната с натискане на бутон „enter” или с иконата на дискетка, която се намира на края на коригирания ред.

ВНИМАНИЕ!
Ако линията е от офертата, няма възможност за редактиране на количеството и символа на продукта.

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

paypal_help

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече