Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Онлайн системи за плащане

Онлайн системите за плащане позволяват бързо и безопасно изпращане и получаване на електронни плащания. За разлика от традиционните преводи, които могат да се осчетоводяват през няколко дни, онлайн транзакциите се осчетоводяват незабавно. Това значително ускорява процеса на реализиране на поръчките.

Всички, предлагани от нас системи, са изпитани от гледна точка на безопасност и надеждност.

Заплащането за заявените в TME поръчки може да се реализира чрез:

ЗАБЕЛЕЖКА! Изборът на оператора на онлайн заплащането се извършва след завършване на поръчката, при която за начин на плащане е избрано „предплащане”.