помощ

Quick Buy - Основни функции

Добавяне на нова линия

За да добавите към списъка нова позиция, трябва да натиснете бутон „добави нова линия” или иконата „лист”. Върху екрана отново ще се появи възможност за въвеждане на продукти. 
Ако поредните продукти, добавяни в Quick Buy се повтарят, трябва да решите, дали да добавите дадената позиция: 

  • като нова линия,
  • да я свържете с вече съществуваща в Quick Buy,
  • да пренебрегнете при зареждането в Quick Buy.

Разпечатка

Тази опция позволява разпечатване на списъка с продукти, намиращи се в Quick Buy. 

ВНИМАНИЕ!
Можете да разпечатате само правилно въведени продукти, тоест такива, при които не се е показала никаква грешка.

Изтриване на продуктите name

Ако искате да изтриете артикули от списъка Quick Buy, трябва да маркирате чекбокса при всеки от тях, след което натиснете бутон „изтрий” или използвайте иконата „x”, намираща се в края на всяка продуктова линия.

Копиране на паркинг

За да копирате избрани продукти на Паркинг, трябва да маркирате техните чекбоксове, след което да използвате бутон „копирай на паркинг”.
Тогава трябва да определите, в коя директория от Паркинга ще бъде копирани артикулите. 

Паркиране на продуктите

Опцията „паркирай продукти” позволява пренасяне на продуктите, намиращи се в списъка Quick Buy на Паркинг. За да използвате тази функция, трябва да маркирате чекбокса при избраните артикули и да натиснете бутон „паркирай продукти”.

Оптимизатор на поръчки

Тази функция е създадена с цел оптимизиране на Вашите поръчки. 

За да се възползвате от нея, трябва да заявите поръчка чрез Quick Buy (Бързо купуване ). 
Ако искате да оптимизирате цялата поръчка, трябва да маркирате всички позиции, след което трябва да кликнете бутон „оптимизирай”, който се намира над/под таблицата с продуктите. 
Оптимизиране на линия можете да направите и чрез кликане върху линк „оптимизирай”, който се намира в края на линията с даден продукт.
Бутоните и линковете „оптимизирай” се показват само тогава, когато посочените количества могат да бъдат оптимизирани.

След използване на оптимизатора, при линиите, където количеството не е оптимално, системата подсказва количество от по-висок ценови раздел, което може да се окаже по-изгодно за Вас. 

В скоби се появява количеството, с което ще се увеличи поръчката за дадения продукт. Ще се изпише също цената и стойността нето или бруто (в зависимост от вида на Клиента) за предлаганото количество.

С цел оптимизиране на цялата поръчка, трябва да маркирате чекбокса при избраните линии, след което трябва да натиснете бутон „оптимизирай маркираните продукти”, който се намира над/под таблицата с продуктите, и който ще запише промените за всички продукти. 
С кликане върху линк „оптимизирай избрана позиция”, който се намира в края на линията с дадения артикул, ще се актуализира само този определен продукт.

Тогава, количеството записано от клиента ще се промени на оптималното количество.

Ще се изпишат също цените и стойностите нето или бруто, в зависимост от това, дали Клиентът е фирма или физическо лице.

Експорт във файл

С помощта на тази опция можете да експортирате избрани продукти във файл csv. Достатъчно е да маркирате чекбокса при продуктите и да натиснете бутон „експорт във файл csv”. 

ВНИМАНИЕ!
Във файл csv ще бъдат експортирани само правилно въведени продукти, тоест такива, при които не се появила никаква грешка.

Добавяне към поръчката

След завършване на въвеждане на линията с помощта на Quick Buy трябва да я добавите към поръчката с помощта на бутон „добави към поръчката”. Всички правилно въведени позиции и техните количества автоматично ще бъдат пренесени в поръчката, а неправилно въведените продукти ще останат в Quick Buy. 

За да завършите поръчката, трябва да преминете към кошницата.

Филтриране на продуктите

Тази опция позволява бързо намиране на даден продукт с помощта на символа на TME или символа на Клиента.

Продукти от офертата

За да се възползвате от офертата, трябва да кликнете върху линк „има оферта”, да изберете офертата, която ще използвате , след което трябва да решите, дали линията от офертата ще бъде добавена като нова или ще замени актуална позиция в Quick Buy.

Сходни продукти

Ако за даден продукт има сходни продукти, информацията за това ще бъде показана под дадения продукт.
За да добавите сходен продукт в Quick Buy, трябва да изберете една от двете опции:

  • да замените с актуално добавен в Quick Buy артикул със сходен продукт,
  • да добавите сходния продукт като нова линия в Quick Buy.

Система за уведомления за достъпност

Системата за уведомления за достъпност е функция, която позволява контролиране на променящата се складова наличност в TME.

Уведомленията са групиране в две групи:

  • еднократни уведомления, когато складовата наличност изцяло покрие нивото на необходимото количество продукт,
  • многократни уведомления, когато складовата наличност се увеличава, но все още не достига нивото на необходимото количество продукти. Изпращани са до момента, когато складовата наличност покрие изцяло необходимото количество продукт.

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

paypal_help

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече