Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Quick Buy - Основни функции

Добавяне на нова линия

За да добавите нова позиция към списъка, натиснете бутона „добави нова линия“ или иконата „бележки“. Върху екрана ще покажат отново опциите за въвеждане на продукти.

Ако следващите продукти, добавяни към Quick Buy, се повтарят, трябва да решите дали даденият продукт:

  • да добавите като нова линия,
  • комбинирате със съществуващата вече в Quick Buy,
  • продминете при преместването на продукти в Quick Buy.

Разпечатване

Тази опция ви позволява да разпечатате списъка с продукти, съдържащи се в Quick Buy.

ВНИМАНИЕ!
Ще бъдат разпечатани само правилно въведените продукти, т.е. тези, до които не е показана никаква грешка.

Изтриване на продукти

Ако искате да премахнете продукти от списъка Quick Buy, маркирайте полето за избор до всеки продукт и след това използвайте бутона „изтрий“ или използвайте иконата „x“ в края на всяка продуктова линия.

Копиране в Любимите

За да копирате избраните продукти в Любимите, маркирайте квадратчетата до тях и след това използвайте бутона „копирай в Любимите“.

В този случай определете в коя папка да бъдат копирани продуктите.

Преместване на продуктите в Любимите

Опцията „Премести в Любимите“ позволява да поставите продукти, които се намират в списъка Quick Buy, в Любимите. За да използвате тази функционалност, маркирайте квадратчета до избраните продукти и използвайте бутона „премести в Любимите“. 

Оптимизатор на поръчка

Тази функционалност е създадена за оптимизиране на вашите поръчки. За да възползвате от нея, трябва да направите поръчка с помощта на Quick Buy. 

Ако искате да оптимизирате цялата поръчка, изберете всички продукти и след това кликнете върху бутона "оптимизирай", разположен над/под таблицата с продукти.

Оптимизацията на линиите също може да се извърши чрез кликване на линка „оптимизирай“ в края на линията с дадения продукт.

Бутонът и линковете „оптимизирай“ се появяват само, ако въведените количества могат да бъдат оптимизирани. След като използвате оптимизатора, до линиите, където количеството не е оптимално, системата ще предложи количество от по-висок ценови диапазон, което може да е по-изгодно за Вас. 

Сумата, с която ще бъде увеличена поръчката за дадения продукт, ще се покаже в скоби. Също ще бъдат показани цената и нетната или брутната стойност (в зависимост от вида на Клиента) за предлаганото количество. 

За да оптимизирате цялата поръчка, маркирайте квадратчетата до избраните линии и след това натиснете бутона „оптимизирай избрани продукти“, разположен над/под таблицата с продукти, което ще запише промените за всички продукти.

Когато кликнете върху линка „оптимизирай избраната позиция“ в края на линията с дадения продукт, само този конкретен продукт подлежи на оптимизиране.

Количеството, въведено от Клиента, след това ще бъде променено с оптималното количество.

Цените и нетната или брутната стойност ще бъдат показани в зависимост от това дали Клиентът е фирма или физическо лице.

Експортиране във файл csv

Използвайки тази опция, можете да експортирате избрани продукти във файл csv. Просто поставете маркирайте квадратчетата до тях и използвайте бутона "експортирай в CSV файл".

ВНИМАНИЕ!
Само правилно въведените продукти ще бъдат експортирани във файла, т.е. тези, до които не е показана никаква грешка.

Добавяне към поръчката

Когато приключите с въвеждането на линиите с помощта на Quick Buy, добавете ги към Вашата поръчка, като кликнете върху бутон „добави към поръчката“. Всички правилно въведени позиции и количества ще бъдат автоматично прехвърлени към поръчката, а въведените неправилно продукти ще останат в Quick Buy.

За да завършите поръчката, отидете в кошницата.

Филтриране на продукти

Тази опция позволява бързо търсене на даден продукт, използвайки символа на TME или символа на Клиента.

Продукти от офертата

За да се възползвате от офертата, кликнете върху линка „има оферта“, изберете офертата, която ще използвате, и след това решете дали линията от офертата да бъде добавена като нова или да замести позицията, която в момента се намира в Quick Buy.

Подобни продукти

Ако за даден продукт съществуват подобни продукти, информацията за това се показва под дадения продукт.

За да добавите подобен продукт в Quick Buy, изберете една от двете опции:

  • подмяна на продукта, който понастоящем е добавен в Quick Buy, с подобен продукт,
  • добавяне на подобен продукт като нова линия в Quick Buy.

Система за уведомяване за наличност

Системата за уведомяване за наличност е функционалност, която позволява да контролирате променящата се складова наличност в TME.

Можете да изберете два вида уведомления:

  • еднократно уведомяване, когато нивото на запасите достигне общото изисквано ниво,
  • многократно уведомяване при увеличаване на инвентара, но не достатъчно за нуждите. Изпращат се, докато нивото на запасите напълно покрие изискваното количество.