Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

E-фактури

Услугата e-фяктура е достъпна за клиентите, обслужвани от TME sp. z.o.o.

Управлението на услугата E-фактури се извършва в панел «Твоят акаунт» -> «E-фактури».

За да активирате тази функция, трябва да изразите съгласие, че искате да получавате е-фактури, като означите посоченото поле за отметка и посочите адрес e-mail, на който ще получавате съобщения съдържащи линк за директно изтегляне на е-фактури в PDF формат. След това трябва да кликнете върху активиращия линк, изпратен в съобщението.

E-фактурите са достъпни за изтегляне посредством шифрована връзка със сървъра https за удостоверение на тяхната оригиналност и достоверност.

Изразявайки съгласието си за получаване на е-фактури, Вие едновременно се отказвате от получаването на фактури (за продажби, корекции и авансови плащания) на хартиен носител. Всеки път, когато фирма TME издаде фактура, на посоченият във формуляра адрес е-mail ще бъде изпратено съобщение, съдържащо линк за директното изтегляне на фактурата в PDF формат. Линкът е активен в продължение на 24 часа от момента на първото му използване. Към съобщенията, съдържащи линк, за който става дума в предишното изречение, ще бъде приложен файл във формат PDF, който ще представя e-фактурата.

След изтичането на това време изтегляне на фактуратата в PDF формат ще бъде възможно само след логване в интернет сайта в панела „История на продажбите”.

Всяко изтегляне на е-фактура се регистрира в информационната система на TME ООД.

За да деактивирате услугата е-фактури, трябва да използвате бутон «Деактивиране на услугата е-фактури» който се намира край въведения адрес e-mail.

Клиентите, които не притежават активен достъп до интернет акаунт в сайта на TME също имат възможност за ползване на услугата е-фактури. Подробни информации ще намерите в приложените документи.

Правилник за използване на електронни фактури във фирма TME Sp. z o.o.

Всички въпроси и проблеми моля, изпращайте на адрес: e-faktury@tme.eu или в Отдел за Обслужване на клиентите export@tme.eu, Можете също да позвъните на телефон +48 42 645 54 44

За клиентите, които не притежават активен достъп до акаунт в TME, прилагаме документи, които дават възможност за използване на услугата e-фактури.

ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за издаване и предоставяне на фактури в електронна форма

ДЕКЛАРАЦИЯ за промяна на адреса e-mail, на който се изпраща линк за изтегляне на е-фактурата

ДЕКЛАРАЦИЯ за оттегляне на съгласието за издаване и предоставяне на фактури в електронна форма