помощ

Кредитен лимит

Всеки Клиент, регистриран в системата за продажба на ТМЕ притежава дефиниран,
определен кредитен лимит.

Кредитният лимит се намалява чрез:

  • стойността на неплатените фактури (независимо дали са просрочени )
  • тойността на заявените, но нереализирани поръчки (независимо дали стоката е налична в нашия склад или не)

Информация за превишаване на кредитния лимит се появява след логванев системата или по време на съставяне на поръчката.

С превишаването на лимита по време на създаване на поръчката се елиминират потвърдените от системата срокове на доставки и се генерира съответно съобщение. Поръчката ще бъде записана в системата, но няма да бъде реализирана докато сумата за неплатените фактури и нереализираните поръчки не бъде отново в границите на определения лимит.

За да не бъде превишен Вашият кредитен лимит трябва да платите просрочените фактури, а ако това не донесе желаният ефект, свържете се с Отдел Продажби

В момента, когато кредитният лимит отново се намира в определените за Вас граници ще се покаже съответно съобщение, системата ще потвърди отново сроковете на доставки за отделните позиции.

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

paypal_help

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече