You are browsing the website for customers from Bulgaria. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

помощ

Дефиниране на собствен файлов формат

Quick Buy позволява да дефинирате собствен файлов формат. За тази цел трябва да кликнете бутон „добави нов формат”, след което дa дефинирате параметрите:

  • името на формата на файла,
  • сепаратори между клетките,
  • квалификатори,
  • номерът на реда, от който започват символите, 
  • номерът на колоната със символа,
  • номерът на колоната с количеството.

Добавените преди това формати можете да редактирате в подстраница „Импорт на формати”.

Ако искате да ползвате предварително създаден формат, трябва в списъка с избори да изберете опция „собствен формат”, след което за заредите съответния файл.

След зареждане на продуктите в Quick Buy ще се появи таблица с всички добавени досега артикули.

В случай на грешно въведена позиция ще се появи съобщение с информацията за вида на грешката. Трябва да коригирате грешната линия, след което да потвърдите смяната с помощта на бутон „enter” или с иконата на дискетка, която се намира на края на коригирания ред.

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

paypal_help

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече