Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Редактиране на поръчката

Нашата система за поръчки on-line работи в реалното време, благодарение на което е възможна незабавна (направена в момента на поръчване) резервация на избрания продукт в склада и автоматично отбелязване на този факт в интернет сайта. Ако поръчате продукт, той е резервиран за Вас.

Промяна на количеството, добавяне или премахване на артикули от отворената поръчка можете да извършвате в кошницата, преди да изпратите поръчката за реализиране с бутона „завърши поръчката” .

За да промените количеството на поръчания продукт, въведете желаното число в полето „ново количество” и потвърдете с иконката на дискетка.
За да отстраните елемент от поръчката, въведете 0 в полето „ново количество" и потвърдете с иконката на дискетка или се възползвайте от „x” , намиращ се при всяка позиция от поръчката** .
В кошницата също можете да промените избраната по-рано комплектовка на дадена позиция.

ВНИМАНИЕ!
Не е възможна промяна на количеството на продукт от оферта и на продукт от фактура проформа.

В кошницата можете също произволно да редактирате заглавието на поръчката, т.е.:

  • адресите, необходими при възлагане на поръчката
  • номер на поръчката на клиента
  • дата за реализация на поръчката
  • номер VAT /VAT EU
  • начин на изпращане
  • начин на плащане

Завършването на поръчката е равнозначно с незабавното и изпращане за реализация в склада.
В случай, когато не всички поръчани артикули са достъпни и поръчката ще бъде реализирана на партиди, разходите за доставка на просрочените елементи ще покрие ТМЕ.

Обаче за пратки, които съдържат както стока от нова поръчка, така и просрочени елементи от предходни поръчки, се начисляват транспортни разходи.

Редактиране на нереализираната поръчка е възможно и в „Панел на недоставени продукти” .