Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Експортиране в csv файл

Можете да експортирате данни от папки в Любимите в csv файл.

Изберете продукти и определете дали файлът трябва да съдържа цени или не.

CSV файлът съдържа:

  • Клиентски символ
  • Символ на ТМЕ
  • Оригинален символ
  • Име на производителя
  • Количество
  • Мерна единица
  • Единична цена
  • Стойност на позицията
  • Валута.