Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US
Тук ще намерите бившия ”паркинг”
Панел на клиента
Във Вашата кошница
Регистрирай се

Документи за продажба

ДОКУМЕНТИ ЗА ПРОДАЖБА

TME издава документ за продажба за всяка извършена трансакция. Това е винаги фактура ДДС, но в зависимост от Клиента и трансакцията различаваме следните видове фактури ДДС.

Фактура ДДС нето, т.е. съдържаща цени и стойности на стоките нето. Данъкът е начислен като произведение на стойността и данъчния процент. Този вид фактури получават Клиентите, които водят стопанска дейност, представляват юридическо лице и организационни единици, които не са юридически лица, но на които отделни разпоредби признават юридическа дееспособност. TME може да въведе условие за издаване на фактура ДДС нето в зависимост от представянето на документи, удостоверяващи воденето на стопанска дейност или актуално състояние на юридическо лице.

Фактури ДДС бруто, т.е. съдържащи цени и стойности на стоките с начислен данък ДДС. Този вид фактури получават всички индивидуални Клиенти (консументи).

Клиентите, чието седалище се намира извън Европейския съюз, получават заедно със стоките фактура ДДС и единен административен документ EAД, съдържащ уникален номер MRN. Този код трябва да бъде представен на границата на Европейския съюз. Ако стоките не напуснат митническата граница на Европейския съюз в рамките на 150 дни от датата на издаване на документ EAД или ако преминаването на границата не бъде потвърдено от Митницата на границата, клиентът ще бъде обременен с данък добавена стойност (VAT) съгласно актуалната действаща ставка.

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия