Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US
Тук ще намерите бившия ”паркинг”
Панел на клиента
Във Вашата кошница
Регистрирай се

Цени

ЦЕНИ

Преди логване в отдела “поръчки on-line”, цените могат да се преглеждат в следните валути: PLN, USD, EUR, HUF, CZK, RON, BGN, GBP, SEK, DKK, HRK.

След логване цените се виждат във валутата, която е декларирана във формуляра за регистрация. При продажбата задължителна е цената публикувана от ТМЕ в интернет на страниците на www.tme.eu в деня на изпращане на стоката или цената договорена писмено с упълномощен служител на ТМЕ. Цената публикувана от ТМЕ в интернет се отнася за количеството налично в склада в момента на заявяване на поръчката.

Цената на артикули, за които в момента на заявяване на поръчката количеството в склада не е достатъчно или е 0, може да бъде променена. Не се променят цените на стоки, за които е извършено предплащане.

Помнете, че цените са зависими от количеството на заявената стока! В случаи на големи поръчки съществува възможност за договаряне на цените.

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия