Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US
Тук ще намерите бившия ”паркинг”
Панел на клиента
Във Вашата кошница
Регистрирай се

Заплащане

ЗАПЛАЩАНЕ

Формите за заплащане прилагани в нашата фирма са:

 • предплащане
 • банков превод
 • PayPal
 • SIX Payment Services

Внимание! Клиентите от България, които не притежават европейски номер ДДС, нямат възможност за избор на валута, различна от български лев BGN.

Предплащане

Това е стандартна форма на заплащане. Проформа можете да създадете самостоятелно посредством страницата www.tme.eu или като се свържете със служители на ТМЕ.

В случай на избор на начин на пратка Standard, фирма TME ще избере куриера.

Банков превод

Това е форма на заплащане прилагана след индивидуално съгласуване с клиента. Размерът на превода зависи главно от обема и регулярността на покупките от нашата фирма.
На всеки документ за продажба, издаван от ТМЕ, е посочена банката и номера на сметката, на която трябва да се извърши превода. За България това е:

RAIFFEISENBANK (BULGAR)
BG 33 RZBB 9155 1067 4283 15 BGN
BG 21 RZBB 9155 1467 4283 04 EUR
18-20 GOGOL STREET
1504 SOFIA, BULGARIA
SWIFT RZBBBGSF

PayPal

Системата PayPal е един от най-сигурните начини за изпращане и получаване на плащания online. Тя включва най-нови системи и процеси осигуряващи защита на Вашата финансова информация.

За извършване на плащане чрез PayPal се изисква притежаване на кредитна карта или средства натрупани в сметката на системата.

Ползвайки PayPal в уеб сайта на ТМЕ , можете да извършвате плащания в 8 валути:

 • PLN
 • EUR
 • USD
 • HUF
 • CZK
 • GBP
 • SEK
 • DKK.

SIX Payment Services

SIX Payment Services е система, обслужвана от един от най-големите европейски доставчици на платежни услуги. Системата, предлагана от SIX Group, е гаранция за швейцарско качество и сигурност на плащанията.
Системата SIX Payment Services обслужва карти Visa, MasterCard, Discover, Diners Club и Maestro.
Новата платежна система обслужва само транзакции в PLN, EUR, USD, GBP, HRK, DKK, SEK, BGN сключени с полската фирма - Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o.

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия