Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US
Тук ще намерите бившия ”паркинг”
Панел на клиента
Във Вашата кошница
Регистрирай се

Информация за околната среда

Уважаеми клиенти,

Искаме да Ви информираме, че като предприятие, което внаса електронно и електрическо оборудване и батерии на българския пазар, дружество Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o се задължава да изпълнява определени изисквания в областта на опазването на околната среда.

Във връзка с прилагането на Директива ОЕЕО 2012/19/ЕС относно отпадъците от електронно и електрическо оборудване и Директива BAT 2006/66/ЕС относно батериите, производителите на елекронно и електрическо оборудване (ЕЕО) и батерии и акумулатори (BAT) са задължени да организират финансирането на събирането, повторната употреба, рециклирането и съответнатата преработка на използваните електронни и електроуреди, на батериите и акумулаторите, пуснати от тях на пазара на Европейския съюз след 13 август 2005 г. Целта на тази директива е да се минимаизира количеството електронни и електрически отпадъци и да се стимулира провторната им употреба и рециклиране след приключване на експлоатацията им.

Дружество Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o спазва своите национални задължения, произтичащи от директивите ОЕЕО и BAT, като извършва регистрация в страните, в които Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o е вносител/производител. Дружество Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o е решило да се присъедини към програмите за съответсвие с ОЕЕО, BAT, които функционират в някои страни, с цел улесняване управлението на връщане от потребителите на използвани електронни и електроуреди. Ако на територията на Европейския съюз Вие сте закупили електронен или електроуред с марка Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o и възнамерявате да приключите неговата експлоатация, ние Ви молим да не го изхвърляте заедно с битовите отпадъци.

Дружество Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o е снабдило своите продукти със символ на зачеркнат кош за отпадъци, за да обърне внимание на клиентите, че продуктите с този символ не трябва да попадат на сметищата, нито да бъдат изхвърляни заедно с битовите/комунални отпадъци на територията на ЕС. Информираме Ви, че Transfer Multisort Elektronik Sp. z o.o Ви дава възможност да се възползвате от системата за събиране на този тип продукти, без да се налага да плащате разходи за транспорт и рециклиране.

Утилизирането на тези продукти по правилния начин ще спомогне за опазването на ценните природни ресурси и ще предотврати възможните отрицателни ефекти от неправилно изхвърляне на отпадъци върху здравето на хората и околната среда. Освен това, изхвърлянето на този тип отпадъци в разрез с действащите в дадената страна разпоредби, е свързано с налагането на санкции.

В България дружествто Transfer Multisort Elektronik sp. z o.o. е регистрирано в 3 програми за събиране на електрически отпадъци:

Относно събирането на отпадъци тип ОЕЕО - програма за събиране Greentech Bulgaria, номер на регистрация 2036/17.11.2017 Нашият оторизиран представител (ОП) в България е 4m Consult Относно събирането на отпадъци тип акумулатори/батерии - програма за събиране Nord Elrecycling AD, номер на регистрация 2036/17.11.2017
Относно събирането на отпадъци тип опаковка - програма за събиране Ecopack

Адресите на пунктовете за събиране, в които можете да предадете използваното елкронно и елекрическо оборудване, както и батериите и акумулаторите, ще намерите тук:

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия