Тук ще намерите бившия ”паркинг”

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Съвместни действия с грижа за безопасността

2020-03-19

Съвместни действия с грижа за безопасността

Изправяйки се пред заплахата, причинена от епидемията на коронавирус COVID-19, TME полага всички усилия, за да осигури на нашите клиенти постоянно качество на услугите. Продажбите се извършват по обичайния начин, въпреки че в интерес на осигуряването на безопасността и здравето на нашите служители и клиенти TME въведе специфични процедури в съответствие с насоките и наредбите на правителството на Република Полша и на WHO, които трябва да сведат до минимум риска от по-нататъшно развитие на епидемията.

Най-важните въпроси:

  • Отдел продажба работи от дистанция, но работните часове остават непроменени. Всички достъпни досега форми на контакт (поща e-mail и телефонни номера) остават непроменени, а комуникацията се води текущо.
  • Всички офиси в чужбина работят непрекъснато (в режим home office) и продължават да предоставят своите услуги. Данните за контакт остават непроменени.
  • Всички командировки и срещи с контрагенти са отменени до по-нататъшно уведомление.
  • Участието на TME във всички търговски изложения е отменено до по-нататъшно уведомление.
  • Поради постоянно променящата се ситуация в международния трафик и въведения граничен контрол съществува риск от удължаване на срока за доставка.
  • TME въведе специални условия на работа за дистрибуционния център, които да сведат до минимум епидемиологичния риск и да гарантират безопасността на нашите служители.
  • С грижа за поддържането на сигурността и непрекъснатостта на услугите служителите на ТМЕ постоянно наблюдават ситуацията, свързана с развитието на епидемията.

Непрекъснатост на работа

Като отговорен дистрибутор ние сме наясно както за опасността от епидемията, така и за нуждата от непрекъснато доставяне на необходимите компоненти. Поради това предприехме мерки, които ни позволяват гарантиране на непрекъснатост на процеса на поръчки. Целият екип продажби е на разположение на нашите клиенти. Досегашните форми на контакт и работни часове остават непроменени. Текущо се обслужва електронната поща и телефонните номера са активни.

Работа от дистанция

С грижа за безопасността на нашите служители ограничихме присъствието им в офисите и дистрибуционния център до необходимия минимум. Осигурихме също така достъп до средства за индивидуална защита и дезинфектанти. Както служителите в Полша, така и в чуждестранните офиси остават на разположение, въпреки че в момента работят от дома. Техните данни за контакт остават непроменени.

По същата причина беше взето решение за спиране на всички командировки. Това се отнася и за участието на нашите представители в търговски изложения и конференции. Тези ограничения остават в сила до по-нататъшно уведомление.

Опасност от закъснения на доставките

Непрекъснато мониторираме ситуацията в света и решенията, взети от отделните правителства за противодействие на епидемията. Ограниченията за международния транспорт, трафика в отделни региони и граничния контрол могат да повлияят на времето за доставка или дори да възпрепятстват доставката. Препоръчваме да следите съобщенията, появяващи се в нашия уебсайт, за да прочетете най-новата информация по тази тема. Молим да проявите разбиране и да вземете предвид възможните забавяния.

Силата на TME винаги е била в наличието на широка гама от продукти веднага. Въпреки трудните условия и ограничения във функционирането на нашите доставчици, ние се стремим да поддържаме възможно най-високо ниво на складова наличност и достъпност на предлаганите продукти.

Дистрибуционен център

Дистрибуционният център е сърцето на TME и подпората на дейността на фирмата. С грижа за безопасността на всички служители е въведена нова система за работа, която включва специални почивки за дезинфекция на пространството. На разположение на служителите са също така средства за индивидуална защита и дезифектант за дезинфекция на ръцете.

Вярваме, че съвместните действия ще ни позволят да преодолеем тази заплаха от безпрецедентен мащаб.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО