Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US
Тук ще намерите бившия ”паркинг”

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Избор на индуктивен датчик - различни диаметри и изходи

2019-05-16

Подходящо избран индуктивен датчик е базата за правилното функциониране на технологичната линия и устройствата, използващи точно тези елементи на автоматизацията в ежедневната работа. Понастоящем датчиците са отговорни за измерванията, позиционирането на металните елементи, броенето и определянето на транспортния път в много от секторите на производствената индустрия. Автоматичното управление на машините и съоръженията на производствените линии е базирано на датчиците за близост.

Как действат индуктивните датчици?

От техническа гледна точка работата на датчиците е сложна, но познаването на характеристиките на работата не е необходимо за разбирането на тяхното функциониране. Работата на датчика се основава на детекцията на изместването на металните елементи в обхвата на датчика и изпращане на сигнали (информация) за местоположението на обекта. Предимството на индуктивните датчици е безконтактната форма на работа, която ги отличава от контактните датчици, базиращи на контакт с обекта.
Понастоящем производствените фирми предоставят широка гама от елементи за автоматизация, базирани на основните параметри на избор.

Избор на корпуса на датчика

Избор на индуктивен датчик - различни диаметри и изходи
Корпусът на индуктивния датчик описва формата на елемента, който в случая на цилиндрични датчици с овална форма, се характеризира със стъпка на метричната резба, позволяваща лесен монтаж, предоставя на потребителя избор на размера или диаметъра на резбата въз основа на таблица с размери (например цилиндричен датчик М12 или ϕ12). Достъпни са също така индуктивни датчици с корпус във формата на паралелепипед.

Клас на защита IP – важен параметър на безконтактния датчик

Класът на защита (International Protection Rating) описва устойчивостта на корпуса на устройството на въздействието на външни фактори в съответствие със стандарт IEC 60 529 (PN-EN 60 529). В реда от знаци (IP XX) първата цифра определя защита от проникване на твърди тела и допир, а втората цифра показва степента на защита на проникване на вода във вътрешността на устройството. В зависимост от средата и условията на работа потребителят избира съответна степен на защита. Колкото по-тежки условия на работа, толкова повече устройството е изложено на действието на външни фактори, а степента на защита трябва да бъде избран така, че да осигури оптимални условия за работа на датчика. Основаният и най-често срещан клас на защита е IP 67, който позволява безопасна работа на устройствата в условия на пълна запрашеност (прахоустойчиви) и предпазва устройството от ефектите на краткотрайно, в продължения на няколко мунити потапяне във вода на дълбочина не повече от един метър. Както изборът на клас на защита, така и изборът на подходящ материал може значително да удължи живота на елемента. Познаването на режима и условията на работа на индуктивния датчик позволява да се избере материал с най-добрите съответстващи свойства. Понастоящем най-често срещаните датчици са изработени от неръждаема стомана и месинг.

Захранващо напрежение на датчика

Захранващото напрежение определя стойността на напрежението, необходимо за правилната работа на устройството. Индуктивните датчици могат да бъдат захранвани с постоянен ток (DC) или с променлив ток (AC). На базата на проекта на технологичната линия потребителят избира стойността на напрежението.

Ключов параметър - обсег на действие на индуктивния датчик

За разлика от контактния датчик индуктивният датчик използва обсег за определяне на положението на обекта. На практика това предимство удължава живота на елемента като елиминира наличните фактори по време на контакт на датчика с обекта. В технологичните линии разстоянието на датчика от обектите често се измерва в милиметри.

Изходна конфигурация на датчика

Изходната конфигурация характеризира видовете изходи на индуктивния датчик и следователно вида на изходния сигнал. Индуктивните датчици се срещат в дву-, три- и четири-жилни версии. Най-често срещаната е трижилната версия. Състои се от две жици, отговорни за захранващите потенциали и бинарен сигнал, свързан към контролера. За да разберете изходната конфигурация на индуктивния датчик, трябва да обърнете внимание на вида на биполярния транзистор, използван в устройството (транзистор PNP - положителен потенциал на изхода, транзистор NPN – отрицателен потенциал на изхода). В зависимост от конфигурацията на транзистора той може да бъде нормално отворен в случай на детекция на обекта (NO - normally open) или нормално затворен, когато датчикът не го открива.(NC - normally close). Видове конфигурации на изходния сигнал:

  • PNP NO (датчикът подава на изхода висок потенциал, когато датчикът открие обекта)

  • PNP NC (датчикът подава на изхода висок потенциал, когато датчикът не открие обекта)

  • NPN NO (датчикът подава на изхода нисък потенциал, когато датчикът открие обекта)

  • NPN NС (датчикът подава на изхода нисък потенциал, когато датчикът не открие обекта)

Като вземе предвид избора на изходния сигнал, потребителят има също така възможност за избор на датчик - изпращащ аналогов сигнал (4-20 mA, 1-9 V).

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО