Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Трансформатор като елемент на захранващи устройства за дома

2019-05-16

Трансформатор като елемент на захранващи устройства за дома

При избора на подходящо захранващо устройство, потребителят често е изправен пред избора между захранващо устройство и трансформатор. Правилният избор, обаче, не зависи от интуицията на купувача, а от познаването на устройството и начина на неговото захранване. За улесняване представяме характеристиките на захранващите устройства и основната разлика между тях и трансформаторите.

 

Как работят ежедневно използваните електрически уреди?

Повечето електрически устройства, използвани в ежедневието, както и в широко разбираната индустрия, изискват захранване с постоянен ток, който не се осигурява от електрическата мрежа. Това изисква използването на устройство, което преобразува променливия ток от контакта в постоянен ток с желаната стойност на напрежението. Този тип устройство е захранващо устройство.

Анализирайки този въпрос, се появява въпросът как е възможно да се промени променливият ток от мрежата в постоянен ток и на какъв етап намалява напрежението. Накратко, отговорът на този въпрос е начинът на работа на трансформатора, който е един от основните елементи на захранващите устройства. Трансформаторът се състои от стоманена сърцевина и две намотки - първична и вторична. Към първичната намотка се подава входно напрежение, което, след сърцевината под формата на магнитен поток е насочено към вторичната намотка, което води до явлението индукция. Разликата в броя на намотките между вторичната и първична намотка определя стойността на изходното напрежение. Следователно може да се констатира, че този трансформатор определя стойността на изходното напрежение и се използва за неговото регулиране. Честотата на тока и неговият тип не се променят. Докато непроменящата се честота е желателно явление, типът на тока изисква преобразоване. За изправяне на променливия ток в захранващите устройства се използват токоизправители с филтриращи елементи и, в зависимост от нуждите, подходящ стабилизатор на напрежението. Следователно, както в случая с трансформатора, ролята на захранващото устройство е да намали входното напрежение, а също и неговата стабилизация. Трансформатор като елемент на захранващи устройства за дома

Видове захранващи устройства

В зависимост от спецификата на работа захранващите устройства могат да бъдат разделени на две главни групи:

  • Линейни захранващи устройства, чиято конструкция се основава на работата на трансформатора, на който те също дължат своето второ име - трансформаторни захранващи устройства. В техния случай простотата на конструкцията не означава лекота. Допълнително те се характеризират със сравнително големи размери. Тези захранващи устройства се използват за ниски стойности на изходните напрежения в диапазона 5-25 V.
  • Импулсни захранващи устройства, чиято работа се управлява от преобразувателя на напрежението. Използването на този тип решение е позволило да се използват трансформатори с много по-малки размери, което също е позволило постигане на по-малко тегло и по-малък размер на захранващото устройство. Понастоящем това е най-често използваното решение за захранване на електронно оборудване с използване на мрежово напрежение.
    • Компютърните захранващи устройства са пример за продукт с целево приложение. Въпреки че принадлежат към групата на импулсните захранвания, тяхната конструкция е адаптирана към характеристиките на работата на компютърните устройства. Използвайки уебсайта на TME, потребителят може да филтрира продукти, които отговарят на индивидуалните му очаквания. Офертата включва, между другото импулсни, компютърни и линейни захранвания, както и редица индустриални захранващи устройства на много производители, сред които доминират захранващи устройства MEAN WELL.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО