Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US
Тук ще намерите бившия ”паркинг”

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

От какво зависи избора на правилната пач корда за мрежа Ethernet

2019-05-16

Patchcord е дума, произхождаща от английски език. Използва се за означаване на пач кордите, т.е. кабелите, двустранно завършени с конектор RJ45, предназначени за изпращане на сигнали в ИКТ индустрията. Изборът на правилен кабел гарантира надеждност на работата на системата, липса на смущения или проблеми при трансфера на данни.

Не забравяйте! Кабелите с конектор RJ45 се срещат с различни наименования

Като въведение си струва да се отбележи, че типът кабели, за които говорим, се продава под много имена, което може да бъде проблем за хората, които търсят такива кабели. Понякога те се наричат пач корди, кабели с усукана двойка за компютри, пач корди за интернет или Ethernet кабели. Усукана двойка е наименование, отнасящо се до метода за полагане на жиците вътре в кабела, които са усукани по двойки, което елиминира електромагнитните смущения по време на работа. В краищата на пач кордите са монтирани конектори RJ45 (Registered Jack), които са се превърнали в стандартни мрежови конектори и конектори за телефонни инсталации. Цифрата 45 означава броят пинове, използван в конектора, но това не означава, че те са единствените работещи пинове по време на свързването. Конекторът RJ45 е оборудван с допълнителна блокада, която предотвратява самостоятелно разединяване на кабелите от устройствата. Ethernet кабелите са намерили приложение в телекомуникационните и IT мрежи, така че се използват в домове и фирми, които използват интернет ежедневно.

Видове Ethernet пач корди

При търсенето на подходящ кабел, можете да намерите редица маркировки и категории, които могат да бъдат нечетливи за хората, които не са запознати с темата. Изборът на изолация, подходяща за работните условия, свързани не само със защитата на самия кабел, но и с опазването на околната среда в съответствие с изискванията за кабели и проводници в строителната индустрия (CPR), е само един от проблемите. Друг проблем е изборът на екран, предпазващ сигнала от външни смущения. Да започнем метода за избор на Ethernet кабел от обяснението на съкращенията, използвани за описание и разграничаване на кабелите:

От какво зависи избора на правилната пач корда за мрежа Ethernet

 • U/UTP- неекраниран кабел (липса на екран и на двойка)
 • U/FTP- екраниран кабел (липса на екран на кабела, двойка екранирана с фолио)
 • F/UTP- екраниран кабел (екраниран с фолио кабел, липса на екраниране на двойката)
 • F/FTP- екраниран кабел (екраниран с фолио кабел, екранирана с фолио двойка)
 • S/FTP- екраниран кабел (екраниран с допълнителна оплетка кабел, екранирана с фолио двойка)
 • SF/FTP- екраниран кабел (екраниран с фолио с допълнителна оплетка кабел, екранирана с фолио двойка)
 • SF/UTP- екраниран кабел (екраниран с фолио с допълнителна оплетка кабел, липса на екраниране на двойката)

Видовете екрани, споменати по-горе, включват: Al-PET фолио, оплетка, изработена от калайдисани медни жици и алуминиева оплетка.

Категории пач корди

Изграждайки интернет мрежа трябва да отговорим на въпроса с каква скорост трябва да работи мрежата. Решаващият параметър е категорията на медни кабели, включена в набора от стандарти за телекомуникационни кабели TIA / EIA-568-B. Понастоящем стандартът класифицира проводниците в осем категории, като се взема предвид честотната лента и допустимата скорост на трансфер на данни. По време на избора на Ethernet кабела си струва да си припомните, че по-висшата категория притежава свойствата на предходните категории.

 • Пач корди от първа категория (Cat. 1) - тези кабели не са предназначени за трансфер на данни, но често се използват в телекомуникационните отдели.

 • Пач корди от втора категория (CAT. 2) - с честотна лента до 4 MHz и максимална скорост 1 Mbit/s. С оглед на ниската скорост на трансфера тези кабели са заместени от усукани двойки с по-високи категории.

 • Пач корди от трета категория (CAT. 3) - с честотна лента до 16 MHz и максимална скорост до 4 Mbit/s.

 • Пач корди от четвърта категория (CAT. 4) - с честотна лента до 20 MHz и максимална скорост до 16 Mbit/s.

 • Пач корди от пета категория (CAT. 5) - с честотна лента до 100 MHz и максимална скорост до 1 Gbit/s. С оглед на параметрите на трансфера на данни това е най-често използваната в компютърни проекти усукана двойка.

 • Усъвършенствана пач корда от пета категория (CAT. 5е) - усъвършенствана версия на кабела от пета категория с честотна лента до 100 MHz и максимална скорост до 1 Gbit/s.

 • Пач корди от шеста категория (CAT. 6) - с честотна лента до 250 MHz и максимална скорост до 10 Gbit/s.

 • Усъвършенствана пач корда от шеста категория (CAT. 6е) - с честотна лента до 500 MHz и максимална скорост до 10 Gbit/s.

 • Пач корди от седма категория (CAT. 7) - с честотна лента до 600 MHz и максимална скорост до 10 Gbit/s.

 • Усъвършенствана пач корда от седма категория (CAT. 7А) - с честотна лента до 1000 MHz и максимална скорост над 10 Gbit/s.

 • Пач корди от осма категория (CAT. 8) - с честотна лента до 2000 MHz и максимална скорост 25/40 Gbit/s. .

В зависимост от типа на пач кордата и нейното предназначение тези кабели могат да бъдат покрити с подходяща външна изолация. Материалът, използван за тази цел, е полиетилен (PE), полиуретан (PUR), поливинилхлорид (PVC) и все по-често срещан LSZH (Low Smoke Zero Halogen). Това е материал, който не отделя дим при горене.

Пач корди в офертата на TME

Офертата на TME включва продукти на фирми като Logilink, Goobay и Harting, предлагащи разнообразни кабели от високо качество. Нови продукти между кабелите от този тип са пач кордите на фирма Digitus в екранирана и неекранирана версия, предлагани в много цветове и категории със скорост над 1 Gbit/s. Кабелната жица, в зависимост от нейния тип на изпълнение, е направена от чиста мед или алуминий, покрит с мед. На свой ред, изолацията е направена предимно от материал, който не отделя токсини при горене (LSZH). Разнообразието в офертата на TME позволява да направите избор въз основа на техническите характеристики, но също така и качества като например цвят или дължина на кабела.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО