Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Как да четем степента на защита IP

2019-05-20

Как да четем степента на защита IP

При избора на електронни съоръжения или продукти важен аспект е безопасността на потребителя. Характерните маркировки, видими върху корпуса и опаковката, позволяват запознаване със степента на защита и херметичността на даден елемент. Условието за тяхното разбиране е да знаем съдържанието, криещо се под тези маркировки.

Клас на защита IP (International Protection Rating) – какво точно означава?

Определението, което срещаме на английски език: International Protection Rating означава клас на херметичност, следователно степен на защита (IP codes) на корпуса на устройството срещу външни фактори. Съгласно стандарт IEC 60 529 (PN-EN 60 529) степента на защита се записва като последователност от знаци IP XX, където:

 • първата цифра означава защита срещу проникване на твърди тела и допир
 • втората цифра - защита срещу проникване на вода в корпуса на устройството.

Освен това се случва, че след цифрите се изписва специален знак, който представлява допълнителна информация или означение на степента на защита срещу достъпа до опасни части. Съгласно приетата йерархия на знаците даден номер обхваща също така предходните степени на защита.

Първият знак в класовете за защита IP – защита срещу проникване на прах

Описанието на първия знак - устойчивост на проникване на твърдо тяло във вътрешността на устройството и защита на хората от възможността за допир на опасен елемент на устройството.

 • Нулева степен на защита (IP 0X) – няма защита на хората от допир на опасни елементи на устройството, както и няма защита на устройството срещу проникване на твърдо тяло – означението се използва за устройства без корпуси.
 • Първа степен на защита (IP 1X) – устойчивост на проникване на чужди тела с диаметър по-голям от 50 mm, степен, информираща също така за защита на хората от допир на елементи с горната част на дланта.
 • Втора степен на защита (IP 2X) – устойчивост на проникване на твърди тела с диаметър по-голям от 12,5 mm, защита на хора, допиращи с пръст опасните части на устройството. Съгласно йерархията втората степен на защита IP обхваща също така позициите, изброени в предходната степен, следователно представлява допълнителна защита и за горната част на дланта.
 • Трета степен на защита (IP 3X) – обхваща устойчивост на проникване на твърди теля с диаметър по-голям или равен на 2,5 mm, но също така представлява защита за човека, който използва инструмент за допир на устройството.

Как да четем степента на защита IP

 • Четвърта степен на защита (IP 4X) – това е степен на защита от проникване на твърди тела с диаметър до 1 mm. Означава защита на лицето, допиращо опасното устройство с тел.

 • Пета степен на защита (IP 5X) – отнася се за частична защита срещу прах. Означава също така безопасност за потребителя, използващ тел.

 • Шеста степен на защита (IP 6X) – това е най-високото означение на степен на защита. Представлява пълна защита срещу проникване на прах във вътрешността на устройството и неговите елементи. Степента означава пълна безопасност за хората и частите на тялото, използвани най-често за обслужване на устройството.

Вторият знак на степента на защита IP – водонепроницаемост

Вторият знак на маркировката определя частична или пълна защита от вода, определяйки устройството като водонепроницаемо или частично водонепроницаемо по отношение на определящия фактор. (IP X_)

 • Нулева степен на защита (IP X0) – липса на защита срещу вода, производителят не гарантира, че устройството ще функционира след проникване на вода в корпуса му.
 • Първа степен на защита (IP X1) – това означава устойчивост на вертикално капеща вода, която няма влияние върху по-нататъшното функциониране на устройството.
 • Втора степен на защита означава (IP X2) – защита от вертикално падащи капки върху корпуса на елементите, наклонен не повече от 15ᵒ.
 • Трета степен на защита (IP X3) – тази степен се използва за означаване на устройствата, устойчиви на водни пръски под ъгъл не по-голям от 60ᵒ.
 • Четвърта степен на защита (IP X3) означава устойчивост на водни пръски върху корпуса под произволен ъгъл.
 • Пета степен на защита (IP X5) това е защита срещу струя вода, падаща от произволна посока под произволен ъгъл.
 • Шеста степен на защита означава (IP X6) – устойчивост на силна водна струя.
 • Седма степен на защита (IP X7) означава защита на устройството от ефектите на краткотрайно, продължаващо няколко минути потапяне на дълбочина не повече от един метър.
 • Осма степен на защита (IP X8) означава защита от дълготрайно потапяне на устройството или неговите елементи в течност, без видими щети по време на използване.
 • Девета степен на защита (IP X9) предназначена е за устройства, устойчиви на водна струя под високо налягане.

Начини за записване на степента на защита IP

При липса на изисквания, определящи посочването на степента на защита, за факторите на първата или втората цифра за записването се използва „X” например IP 6X – означава устройство или продукт устойчив на проникване на прах, при който няма изискване за посочването на устойчивостта на въздействието на вода. Допълнително, в специални случаи към описанието на степента на защита се използват допълнителни, незадължителни знаци (букви), записвани след цифрите. Буквите A, B, C, D определят безопасността на хората при допир на устройството:

 • Буква A – означава безопасност за човек, допиращ устройството с горната част на дланта.
 • Буква B – касае защитата на хора, допиращи устройството с пръст.
 • Буква C – означава защита от допир с инструмент с диаметър по-голям от 2,5 mm.
 • Буква D – означава безопасност за хора, допиращи устройството и неговите елементи с тел или инструмент с диаметър до 1 mm.

Степени на защита IP – примерни записи

Степен на защита IP 44 – означава защита от проникване на твърди теля с диаметър до 1 mm, защита на хората допиращи опасното устройство с тел и устойчивост на водни пръски, падащи върху корпуса под произволен ъгъл.

Степен на защита IP 44D – това е дословно означение на степента на защита IP 44 с допълнителна, опционална буква, акцентираща безопасността на лицето, допиращо устройството с тел.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО