Вие преглеждате сайта за клиенти от: Bulgaria. Предлаганата версия на сайта въз основа на данните на местопорожението е USA / US

Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

Правилен избор на кабели и инвертори

2019-05-20

Правилен избор на кабели и инвертори

Познаването на механизма на работа на инверторите, техните основни качества и параметри може значително да улесни избора на подходящо устройство. Стабилността на системата също така зависи от устройството, както и от предназначеното за него окабеляване.

 

Какво представляват и за какво служат инверторите?

Инверторите често са наричани контролери на захранването на електрическите двигатели, поради възможността за регулиране на честотата на тока, което в резултат води до регулиране на въртящата скорост. Както знаем, честата промяна на напрежението оказва неблагоприятно влияние върху работата на двигателя - с намаляването на напрежението намаляват и оборотите на двигателя. Затова възможността за ефективно управление на честотата и захранващото напрежение е много важно предимство на тези устройства.

Правилен избор на кабели и инвертори

Видове инвертори

Класификацията на инверторите може да бъде обоснована от вида на захранването или от използвания от устройството начин на управление. Различаваме:

  • Еднофазни инвертори, чието междуфазно напрежение възлиза на 230 V. Това е резултат от начина на захранване на този вид устройства, следователно от еднофазното захранване с напрежение 230 V.

  • Трифазни инвертори, чието междуфазно изходно напрежение възлиза на 230-500 V. Това е свързано с трифазното захранване на устройството с напрежение в обхват от 230 до 500 V.

  • Скаларни инвертори , чието име произлиза от вида на реализираното скаларно управление. То може да има линейна характеристика с постоянно съотношение на изходното напрежение и изходната честота (u/f = const.); или квадратна характеристика (U/f²=const.), при която увеличаването на честотата води до увеличаване на напрежението в квадрата.

  • Векторни инвертори, които често се използват в напредналите алгоритми за управление. Тук можем да различим два вида векторно управление: управление Field Oriented Control (полево ориентирано) и Direct Torque Control (директно управление на въртящия момент). Инверторите, както всички електрически уреди, се характеризират с параметри, позволяващи класифицирането им. Към най-важните параметри можем да изброим:

  • Максимална мощност на двигателя, която класифицира инвертора за даден двигател с мощност, която не може да надвишава. Въз основа на мощността се избира и захранващия кабел. Само правилно подбран комплект ще осигури дълготрайна и надеждна работа на устройствата.

  • Захранващо напрежение, което в зависимост от захранването може да приема различни стойности. Обхватът на захранващото напрежение за инверторите е в границите от 230 до 500 V AC.

  • Изходно напрежение – междуфазно напрежение, зависещо от захранващото напрежение и приемащо стойности от обхвата от 230 до 500 V AC. Проектирайки технологична линия си заслужава да се обърне внимание на броя изходи на инвертора, температурата на работа и класа на защита. Допълнително трябва да помните, че инверторите могат да бъдат програмируеми по различен начин - с използване на компютър, потенциометър или клавиатура на устройството.

Механизъм за избор на захранващи кабели за инвертори

Изборът на съответно окабеляване за моторните устройства е дотолкова важен, че осигурява стабилност и гарантира надеждност на системата. От кабелите свързващи честотните преобразуватели с двигателя се изисква електромагнитна съвместимост и противодействие на внезапно натоварване, с което могат да бъдат натоварени кабелите по време на ежедневната си работа.

Изборът на кабели за инвертори не е лесен за всички, следователно си заслужава да се възползвате от данните, разработени от производителя. Таблицата е разработена въз основа на мощността на инвертора (kW), за която е избрана група продукти с най-благоприятното сечение на жилото (mm).

Мощност на инвертора (kW) Сечение на жилото (mm2)
До 1,5 1,5
1,5-3 2,5
3-7,5 4
7,5-11 6
11-18,5 10
18,5-22 16
22-30 25
30-37 35
37-45 50
45-75 70
75-90 95
90-110 120

Инвертори в офертата на TME

В офертата на TME се предлагат инвертори Schneider Electric, Siemens, Eaton Electric или Invertek Drives и специализирани проводници захранващи проводници предназначени за двигатели и честотни преобразуватели на фирма Helukabel. На клиентите, които вече са избрали инвертор, системата автоматично подсказва подходящ захранващ кабел. Това са проводници от серия TOPFLEX, избрани въз основа на мощността на устройството.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО