Вашият браузър вече не е поддържан, изтеглете нова версия

Панел на клиента
Във Вашата кошница

От какво да се ръководим при избора на кабелни превръзки?

2019-05-20

От какво да се ръководим при избора на кабелни превръзки?

Кабелни превръзки наричани разговорно свински опашки. Първото наименование разкрива основното приложение и начинът на действие, които трябва да се вземат предвид при съответния избор на елементите. Правилният избор ще гарантира, че кабелната превръзка ще изпълни очакванията и няма да има изненади след и по време на монтажа.

Най-важните качества на кабелните превръзки

Първата стъпка при избора на подходящата кабелна превръзка трябва да бъде определянето на нейното предназначение. Благодарение на това ще бъде възможно избирането на ключови характеристики, най-добре адаптирани към изискванията. Свинските опашки, които ще се използват на открито, трябва да се характеризират с устойчивост на слънчеви лъчи в температурен обхват, отразяващ условията в работната им среда. Кабелните превръзки, използвани на открито извън сградите, особено в случай на индустриални обекти, изискват по-точно определяне на приложението и на условията на работа.

От какво да се ръководим при избора на кабелни превръзки ?

Температурен обхват и клас на запалимост на кабелните превръзки

Температурният обхват е свързан с устойчивостта на материала, от който е изработена кабелната превръзка. Най-често това е полиамид с температурен обхват от -45° до 85°C, който е напълно достатъчен за простите сервизни приложения. Това е и основното предназначение на тези продукти. Подходящо монтирана кабелна превръзка свързва група кабели така, че да улесни класифицирането или групирането на кабелите. Свинските опашки се използват на места с гъсто разположени кабели или навсякъде там, където кабелите не бива да се съхраняват отделно. Тук си струва да се отбележи, че някои кабелни превръзки имат допълнителна повърхност за описание, позволяваща маркирането им или маркиране на елементите, за чието свързване са използвани. Поредният след температурния обхват параметър, който може да се вземе предвид е класът на запалимост, който показва качествата на горимост и пожарната безопасност на използвания елемент. Кабелните превръзки са излагани на изпитване за вертикално разпространение на пламък.

Други важни параметри на свинските опашки

Индустриалните сектори често поставят допълнителни изисквания, които трябва да бъдат изпълнени за безопасното монтиране на свинските опашки. Това могат да бъдат качества като напр. възможност за разкопчаване на кабелната превръзка след монтиране или трайно закопчаване, елиминирано само с повреждане на превръзката. Фокусирайки се върху споменатите по-горе аспекти, не бива да забравяме функционалността и много по-простите свойства, които също могат да повлияят на правилното приложение на елементите. Става дума непр. за размерите на свинските опашки. Въз основа на диаметъра и броя кабели в снопа избираме дължината и ширината на кабелната превръзка като по този начин предотвратяваме самостоятелно разкопчаване или скъсване на превръзката.

Свински опашки в TME

В офертата на TME са достъпни свински опашки с различни цветове. В някои случаи това е важно - превръзките се монтират в съответствие с цветовата схема на окабеляването, така че те не привличат допълнително внимание върху проводниците, разположени на видими места. В зависимост от нуждите, купувачът може да избира между пластмасови елементи или елементи от неръждаема стомана. Този втори материал се използва в условия, при които пластмасата няма да се справи. Това може да се отнася за елементи потопени или използвани в киселинни или алкални условия. Между доставчиците на кабелни превръзки можем да изброим: HellermanTyton или KSS Wiring, предлагащи редица продукти от високо качество и широк обхват на приложение.

ПРОЧЕТЕТЕ СЪЩО