ИНФОРМАЦИИ ЗА НАС

Околна среда

Във фирма TME обръщаме особено внимание на опазването на околната среда, най-доброто дакозателство за което е внедряването на системата за управление на околната среда ISO 14001:2015-09, потвърдено със сертификат.

Тук са изброени нашите еко-дейности:

  • внедрихме напреднала система за управление на отпадъците, която базира на: минимизиране на генерираните отпадъци, разделно събиране на отпадъците, възстановяване на максимално количество суровини;
  • спазваме правилата за минимално използване на хартия;
  • ограничаваме консумацията на електрическа енергия чрез използване енергоспестяващи съоръжения и източници на светлина и разумната им експлоатация;
  • използваме опаковки, които могат да бъдат използвани още веднъж от купувачите – картонени кашони, мрежести торбички, пълнители;
  • използваме биоразградими пълнители, които се разграждат напълно на сметището или в процеса на компостиране (това означава, че изхвърлянето им заедно с битови отпадъци не е опасно за околната);
  • в случаите, когато не можем да използваме биоразградими пълнители, използваме пълнители от рециклирана хартия;
  • оптимизирахме кашоните от гледна точка на размери и форми, за да адаптираме възможно най-добре опаковката към размерите на дадената пратка; благодарение на това намалихме теглото на опаковките, въведени на пазара.

Знаете ли, че...

  • благодарение на разделното събиране намалихме количеството отпадъци, предназначени за извозване на сметища с повече от 80%;
  • получените при нас пластмасови и хартиени отпадъци се използват като суровина за производство (в хартиени заводи и производство на пластмасови предмети);
  • получените при нас отпадъци от различни материали се използват за алтернативно гориво в циментовия завод в Гораждже (Górażdże).

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

paypal_help

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече