You are browsing the website for customers from Bulgaria. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

ИНФОРМАЦИИ ЗА НАС

Иновативна Интернет страница www

Нашият сайт е посещаван годишно 23 000 000 пъти. С негово посредничество нашите клиенти заявяват повече от 960.000 поръчки, което представлява около 77% от всички поръчки, реализирани от TME.

През 2018 година от нашата страница се регистрираха повече от 113 000 нови клиенти.

Непрекъснато работим върху качеството на предлаганите услуги. Обръщаме голямо внимание на усъвършенстването на нашия Интернет сайт, като въвеждаме подобрения и функционалности, които са в крак с развитието на новите технологии. Стремим се да направим преглеждането на офертата в нашата Интернет страница максимално удобно и да улесним заявката на поръчки.

На нашия сайт клиентите могат да ползват между другото следните функционалности:

Актуална складова наличност
На Интернет страницата ще намерите актуализирана в реално време складова наличност. При заявяване на поръчка, клиентът е сигурен, че поръчаната стока фактически се намира в склада.
Система за търсене по параметри
Всички продукти са параметризирани, което улеснява тяхното търсене. Това позволява намиране на продукта по неговите характеристики, като не е необходимо да се знаят неговото наименование или неговия символ.
Поръчки с определен срок на доставка
Тази функционалност позволява при заявяване на поръчката да се определи желаната дата за нейната доставка. Продуктите ще бъдат резервирани в склада за дадената дата на изпращане.
Паркинг
Улеснява покупките чрез групиране на продуктите в папки, въз основа на които може например бързо да се направят повтарящи се поръчки или поръчки за определени проекти.
Частична или пълна доставка
В случай на липса на достатъчно количество стока в склада клиентът може да избере опция за незабавно изпращане на наличните в склада продукти (частична доставка) или да изчака, докато складовата наличност бъде допълнена. Тогава ще бъде изпратено цялото поръчано количество.
Символи на клиента
Клиентът може да припише собствени символи/наименование към всеки продукт от офертата на TME. Определените по този начин наименования се намират върху документа за продажба. Могат да бъдат използвани също и при търсене на продуктите в каталога.
Quick Buy
Функцията Quick Buy позволява свръхбързо въвеждане на поръчката за всички, които притежават готов списък за продуктите, които желаят да купят.
История на покупките
Историята на покупките позволява да се проследят поръчките и издадените за този период фактури, реализирани през последните 12 месеца.
Система за уведомяване за достъпността
Функционалност, позволяваща контрол на променящата се складова наличност в TME. Еднократните съобщения информират за постигане на пълното изисквано количество, а многократните съобщения информират за нарастване на складовата наличност до постигане на пълно изисквано количество.
e-плащане
Kлиентите на TME могат да извършват плащане с помощта на безопасни и бързи форми на безпарични транзакции,предлагани от следните фирми: PayPal, e-Service*.
  * Тази услуга е достъпна само за клиентите, обслужвани от фирма Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o.
e-фактури
Нашите клиенти* имат възможност да изтеглят фактурите в електронна форма и да ги събират в своята история на продажбите в панела на клиента в сайта на TME.
  * Тази услуга е достъпна само за клиентите, обслужвани от фирма Transfer Multisort Elektronik Sp. z o. o.
Разширени страници на продуктите
Всички най-важни информации за продукта са достъпни на едно място. Допълнително на страниците „INFO” можете да намерите свързани продукти и подобни продукти по зададените стойности на параметрите.
Сравняване на продукти
Сравняването на продукти в ТME позволява едновременно съпоставяне на техническите параметри на различни продукти. Благодарение на сравняването можете лесно да проверите разликите между конкретните артикули без необходимост да преглеждате всеки поотделно.
Фактури в PDF формат
Нашите клиенти имат възможност да изтеглят фактури в PDF формат от подстраница „История на продажбите”.

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

paypal_help

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече