ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРОДУКТИТЕ

2016-02-16

Захранващи устройства с високо напрежение за LED серията ELG-100-C

Захранващи устройства с високо напрежение за LED серията ELG-100-C

logo mean well

В офертата на TME се появи нова серия постояннотокови захранващи устройства с високо изходно напрежение на фирма MEAN WELL за LED източници. Серията ELG-100-C може да бъде използвана при осветлението вътре в сгради и на открито, дори и при трудни условия на средата. Моделите от серия ELG-100-C работят с входно напрежение 180...295 V AC (255...417 V DC), постигат ефективност до 92% и могат да работят при температури -40...90°C при пасивно охлаждане.
Захранващите устройства са достъпни в стандартна версия, в съзможност за регулиране на изходния ток, както и с функция за димер. Цялата серия ELG е оборудвана с функция активна корекция на коефициента на мощност PFC.

Символ Мощност Iизх Uизх Ефективност Описание
[W] [mA] [V DC] [%]
ELG-100-C350 100,1 350 143...286 92 постоянен изходен ток
ELG-100-C500 100 500 100...200 91 постоянен изходен ток
ELG-100-C700 100,1 700 71...143 90 постоянен изходен ток
ELG-100-C1050 99,75 1050 48...95 90 постоянен изходен ток
ELG-100-C1400 100,8 1400 35...72 90 постоянен изходен ток
ELG-100-C350A 100,1 175...350 143...286 92 вътрешен потенциометър
ELG-100-C500A 100 250...500 100...200 91 вътрешен потенциометър
ELG-100-C700A 100,1 350...700 71...143 90 вътрешен потенциометър
ELG-100-C1050A 99,75 525...1050 48...95 90 вътрешен потенциометър
ELG-100-C1400A 100,8 700...1400 35...72 90 вътрешен потенциометър
ELG-100-C350B 100,1 350 143...286 92 регулиране на тока 1-10VDC / PWM / R
ELG-100-C500B 100 500 100...200 91 регулиране на тока 1-10VDC / PWM / R
ELG-100-C700B 100,1 700 71...143 90 регулиране на тока 1-10VDC / PWM / R
ELG-100-C1050B 99,75 1050 48...95 90 регулиране на тока 1-10VDC / PWM / R
ELG-100-C1400B 100,8 1400 35...72 90 регулиране на тока 1-10VDC / PWM / R

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

paypal_help

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече