You are browsing the website for customers from Bulgaria. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

Всичко за сигнализаторите

2019-12-18

Всичко за сигнализаториге

Сигнализаторите и сигналните системи се използват за излъчване на неусложнени съобщения относно работата на машинния парк, производствените линии или отделни индустриални устройства. Трудно е да си представим правилно работещ индустриален завод без подходяща система от ниско ниво на оптична и звукова комуникация.

От тази статия ще научите:

Промишлена сигнализация и правни изисквания

Промишлената сигнализация и нейният обхват са точно определени в националните правни разпоредби. Според правните разпоредби както производителите, така и потребителите на промишлени машини са задължени да използват сигнални елементи. Те трябва да осигуряват надеждна предупредителна (звукова или оптична) сигнализация в ситуации на опасност за здравето и живота на хората, намиращи се в близост до машините, в случай на повреда и дефекти, както и да информират за състоянието на работата на машината. Представяните съобщения трябва да бъдат лесно четливи и еднозначни.

Националните директиви обикновено определят видовете оптични и аудио сигнали, които са подходящи за предаване на конкретна информация. По тази причина сигналните колони и други сигнални устройства са адаптирани към националните стандарти.

Всяко сигнално устройство на работното място трябва да бъде инсталирано по такъв начин, че информацията за опасността да е видима от всяка точка на обхванатата система. Често това изискване води до необходимостта от монтаж на допълнителни сигнални лампи.

Националните стандарти също регулират ситуации, при които както за производствената линия, така и машината се използват както алармени, така и предупредителни сигнали. В този случай и в случаите, когато служителите не могат да виждат предупредителни сигнали (например поради работа в предпазни очила с филтър или в заваръчна маска), сигналът за опасност трябва да генерира два пъти по-голяма интензивност от предупредителния сигнал

Цветовете на сигналните колони и сигналните устройства са строго определени. Възможно е отклонение от стандарта, но само в случай на информационни съобщения в съответствие с процедурите на фирмата или производителя на машината.

Какви са видовете сигнализатори?

На пазара са достъпни устройства за светлинна, звукова и светлинно-звукова сигнализация. По-долу е описанието на всеки от видовете.

Светлинни сигнализатори

18-980500 Лампи и сигнални колони (наричани още сигнални кули) са сред най-често използваните светлинни сигнализатори Както лампите, така и колоните могат да се използват не само като част от индустриална сигнализация в производствените инсталации, но и в логистичния бранш, транспорта, спорта или обществените съоръжения, например в системи за контрол на достъпа.

Сигнализаторите под формата на сигнални лампи са прости светлинни предупредителни устройства, оборудвани с достатъчно силен източник на светлина - най-често под формата на LED крушки, халогенни или ксенонови лампи. Пример на такова решение може да бъде модел KLAXON SIGNALS PSC-0002.

Сигналните колони са разделени на два типа конструкция: модулна и компактна. Модулните сигнални колони позволяват гъвкав избор на подходящата инсталационна версия, прецизно адаптирана към нуждите и спецификата на работното място. Те Ви позволяват свободно да избирате цветовете на сигналните светлини и да добавяте или изваждате елементи. Освен това модулните сигнални колони улесняват бързото сглобяване, разглобяване и евентуално разширяване. 69811075

Компактните сигнални колони представляват готови решения с предварително определени функции. Пример на такава функционална компактна колона е модел WERMA 69811075.

Сред най-популярните видове сигнални колони могат да се разграничат колони с диаметър 30, 50 и 70 mm. Когато избирате колона, обърнете внимание не само на броя на цветовете на светлинните елементи, но и на вида на корпуса, неговия IP клас, диапазона на работната температура или решенията за монтаж - и най-вече на електрическите характеристики.

Звукови сигнализатори

14015050 Звуковите сигнализатори информират за инцидента с помощта на звуков сигнал с подходяща интензивност и модулация. Съобщението може да бъде издадено в различни форми, например бъзер, сирена, непрекъснат или прекъсващ сигнал или звънец. Разрешени са акустични сигнали с интензивност до 90 dB за предупредителни системи с общо предназначение или дори 130 dB, когато предупредителните системи са внедрени в производствени халета и други промишлени приложения. Пример може да бъде звуковият сигнализатор под формата на сирена WERMA 14015050.

При избора на звуков сигнализатор трябва да се обърне внимание не само на интензитета на излъчвания звук и начина на неговото сигнализиране, но и - както в случая на светлинните сигнални устройства - на класа на уплътненост и работната температура. При избора на устройството, захранващото напрежение и консумацията на енергия също ще бъдат важни параметри.

Светлинно-акустични сирени

Те се използват в сигнални системи, технически инсталации, промишленост и специални приложения за други отрасли, които изискват използването на двойна сигнализация.

Светлинно-звуковите сигнални устройства са оборудвани с два преобразователя (обикновено пиезокерамични), които позволяват независима работа на звуковия и светлинния сигнал.

Как се извършва управлението на сигнализацията?

Управлението на сигналния модул трябва да е съвместимо с управляващите изходи, с които разполагаме в даденото приложение или система за автоматизация.

Като стандарт вътре в сигналните колони се осъществява аналоговото управление в съпротивителна или напреженова версия. В най-модерните решения производителите използват цифрово управление (към входовете на колоните се подават сигнали с ниско напрежение с две логически нива).

Управлението на сигнални устройства е обща функционалност, реализирана в почти всички контролери за движение или PLC контролери, което прави инсталирането на колони в производствените линии просто и бързо.

Символ: Описание:
18-980500 Сигнализатор: светлинно-акустичен; 17÷60VDC; Цвят: червен; IP21
69811075 Сигнализатор: колона; непрекъсната светлина; Uзахр.: 24VDC; LED; IP65
14015050 Сигнализатор: звуков; сирена; 9÷28VDC; 115dB; Серия: 140; IP65

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

paypal_help

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече