You are browsing the website for customers from Bulgaria. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

СЪБИТИЯ

2019-07-19

Динамометрични ключове

Динамометричните ключове са основни инструменти, осигуряващи безопасност и правилен монтаж на винтови съединения. Нека да разгледаме основата на тяхното действие и широкия избор на тези инструменти на пазара.

От тази статия ще научите:

Какво е динамометричен ключ

Динамометричен ключ е инструмент, предназначен за завиване и по-рядко за разхлабване на болтови съединения (болтове и гайки) с точно определена сила - а по-точно - момент на сила. Затягането на съединенията със специфичен момент на сила е изключително важно както при монтажа, така и при сервизното обслужване. Когато става дума за момента на силата, която е избрана за затягане на съединението, винаги следвайте препоръките на конструктора.

Моментът на сила (анг. torque) е векторният резултат на умножаване на силата, приложена върху лоста и дължината на този лост. Тази стойност се изразява в нютонометри (Nm). Това означава, че ако затягаме винта с ключ с дължина 0,5 метра, към който прилагаме сила 100 нютона, въртящият момент затягащ резбата възлиза на 50 нютонометра. Във Великобритания и Съединените Щати за изразяване на момента на силата се използват други единици - паунд-сила умножен с фут - 1 Nm е приблизително 0,738 фут-паунд-сила.

Моментът, с който се затягат болтовите съединение, влияе на силата, упражнявана от тези елементи върху цялата конструкция. За да се разбере защо моментът на сила, използван за затягане на болта, е важен, трябва да се разбере, как работи механиката на резбата и нейното затягане. Винтът може да бъде сравнен с пружина. Колкото по-силно е затяган, толкова повече се разширява и с по-голяма сила притиска затяганите елементи. При затягането на винта той се удължава пропорционално на прилагания момент на сила, но това не може да продължи безкрайно - точно като обикновена пружина. Ако дадена граница (поради точката на границата на пластичност на метала) бъде превишена, пружината се удължава трайно. Така е и с винта.

Винтът, който е удължен трайно чрез прекалено затягане, няма да упражнява правилната сила на затягане и вероятно ще повреди устройството - или чрез разхлабване (например под въздействието на вибрации) или чрез счупване на деформирания винт. Такъв винт няма да си възвърне първоначалната форма, така че разхлабването му и повторното му затягане не е безопасно решение.

За правилното затягане на болта е необходимо да се приложи подходящ момент на сила. За измерването на този момент е необходим динамометричен ключ. Изборът на оптимален момент на затягане гарантира:

  • Винтовото съединение ще се държи със сила, по-голяма от най-голямата сила, която се опитва да го раздели.
  • Винтът ще бъде затегнат с оптимална сила и ще остане така - няма да се разхлаби или затегне с времето.
  • Винтът може многократно да се отвинтва и завинтва, без да се нарушава качеството на съединението.

Задължително трябва да знаете стойността на момента, с който трябва да затегнете даденото съединение. Този момент зависи от материала, от който са направени елементите, размера и стъпката на резбата и от специфичното приложение.

Когато резбовото съединение не е достатъчно затегнато, то може да се разхлаби - например поради вибрации или движение на елементите. И обратно, когато съединението е завинтено с прекалено голяма сила, материалът на винта се разтяга и може да намали своята издръжливост и следователно да се повреди. Това може да причини постоянни промени във формата на резбованите елементи и следователно да ги направи неизползваеми. Винтовете, които са затегнати с по-голям от препоръчителния момент, трябва да бъдат подменени с нови.

Прекалено силното и твърде слабо затягане на винта може да доведе до авария. Важно е да затегнете всеки винт или гайка до стойностите, посочени от производителя. Динамометричният ключ е инструмент, който Ви позволява да настроите специфична стойност на въртящия момент. Правилно калибриран динамометричен ключ увеличава безопасността и надеждността на всяко винтово съединение.

Какви са видовете динамометрични ключове?

Динамометричният ключ работи през по-голямата част от времето като нормален ключ. Механизмът на ключа се активира едва тогава, когато е достигнат предварително зададеният момент. Механизмът е причината, че ключът не може да бъде завъртян с по-голям въртящ момент от зададения. На пазара има много видове динамометрични ключове с различни механизми на работа. Един от най-популярните е т.нар ключ с щракване. Този тип ключ е снабден със специална щракващо блокада (съединител), която предотвратява по-нататъшното завъртане на ключа след достигане на зададения въртящ момент. Функционирането му наподобява ключ - тресчотка, който се върти само в една посока. Динамометричният ключ ще щрака по подобен начин, когато зададеният въртящ момент бъде надвишен.

Има и други видове динамометрични ключове на пазара, като например чупещи се ключове. Механизмът на тези ключове е причината, че след достигане на дадения момент, горната част на инструмента „се чупи” с около 20 градуса, сигнализирайки за достигане на зададения момент.

Отделна група динамометрични ключове са инструментите, оборудвани с измервател на силата, но без ограничител на въртящия момент. Такъв продукт посочва с какъв момент на силата затягаме болта или гайката. В тази категория ще намерим прости отклоняващи се ключови и ключове със стрелки и скала, както и сложни електронни ключове, които често са оборудвани с компютърен интерфейс и памет, което позволява дори регистриране на броя и момента на затяганите съединения през деня.

Приложения на динамометричните ключове

Динамометричните ключове се използват в много области на промишлеността - навсякъде там, където е необходимо да се затегнат компонентите със стриктно определен момент на сила. Основното приложение на динамометричния ключ е механиката - използва се в автосервизите и други такива места, където е необходимо да се завинтват механични части по точен начин. Обаче, това не е единственото приложение на динамометричните ключове. Тези инструменти се използват еднакво често в различни области на електрониката и енергетиката.

Често приложение динамометричните ключове намират при затягането на прецизни коаксиални конектори във високочестотни системи. Конекторите от тип N, SC, SMA, SMC, SSMA SSMC или TNC трябва да се затягат със съответен въртящ момент, за да се получи каталожен импеданс и ниски загуби. Допълнително, завинтването на такива конектори с правилния въртящ момент гарантира, че конекторът няма да се повреди и ще бъде възможно да се свързва и разединява многократно без влошаване на електрическите параметри. Друго приложение на динамометричните ключове е затягане на електрически шинопроводи. Използването им осигурява оптимален контакт и ниско съпротивление на съединението на тези елементи.

Този вид ключове обаче се използват не само в механиката или електрониката. Съществуват динамометрични ключове за такива необичайни приложения като ... стоматологията - необходимо е да се затегнат зъбните импланти с определен момент, за да се впишат идеално в човешкото тяло.

Точността на динамометричните ключове, независимо от приложенията, се регулира от стриктни индустриални стандарти. Най-важните, признати у нас стандарти, са:

Как да изберем динамометричен ключ за собствената си работилница?

Има много видове динамометрични ключове на пазара. Най-често използваните са:

  • Отклоняващи се ключове - снабдени с дълга стрелка, която е разположена успоредно на линията от главата на ключа до дръжката. В момента, когато започнем да прилагаме сила към ключа, дръжката му започва да се огъва леко под влиянието на момента на силата. Стрелката остава неподвижна в същото време и започва да се движи по прикрепен към дръжката диск, показвайки върху него момента на сила, който актуално се прилага към винта. Тези ключове изискват прецизност и умения при работа, тъй като те не блокират автоматично движението. Потребителят трябва да наблюдава показанието на измервателя на силата, за да спре затягането, когато стрелката показва съответния момент на сила.

  • Ключове с кръгъл диск - те са опростена версия на отклоняващите се ключове. Те имат кръгъл диск върху дръжката със стрелка, която показва текущия момент на сила. Те са по-лесни за използване от отклоняващите се ключове, тъй като нямат външни движещи се части - всички механизми на този ключ са скрити в корпуса.

  • Щракващи ключове – те са най-популярният тип динамометрични ключове на пазара. За разлика от двата споменати по-горе типа, те позволяват постигане на максималния момент на сила, с който трябва да се затегне съединението. За целта просто завъртете долната част на дръжката на ключа, така че необходимият момент на сила да бъде настроен на скалата върху дръжката. След това дръжката се блокира с винт, така че да не се движи по време на работа.

От тези три типа, отклоняващите се ключове са най-трудните за обслужване, но в същото време предлагат най-висока прецизност, която надминават само много скъпите електронни ключове. Щракващите ключове са по-малко точни, въпреки че са достатъчни за повечето приложения, особено когато става въпрос за това колко лесно е да се настрои динамометричен ключ. За повечето приложения най-добре е да изберете този тип инструмент.

Основният параметър на динамометричния ключ е моментът или обхватът от моменти, с които могат да бъдат затегнати винтовете. Динамометричните ключове са достъпни с настройки в обхват от 2,5 Nm до 25 Nm до обхват от 80 Nm до 400 Nm. Фирма WERA предлага ключове, покриващи целия този диапазон, така че лесно можете да изберете ключа за всяко приложение.

Полезни аксесоари за динамометрични ключове

Динамометричните дръжки са оборудвани със стандартни гнезда за 1/2", 3/8" и 1/4” (в зависимост от размера и диапазона на въртящия момент). За тези ключове са подходящи стандартни аксесоари с гнезда, такива като шарнири или удължители.

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

paypal_help

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече