Платформа ODR

2016-04-06

Извънсъдебни средства за предявени претенции

Със съгласието на двете страни на договора, потребителят има възможност да се възползва от извънсъдебен начин за разглеждане на рекламации и предявени претенции пред постоянни арбитражни съдилища на потребителите в областните инспекции на Търговската Инспекция. Информация за правилата за достъп до тази процедура е достъпна на интернет страниците на областните инспекторати на Търговската Инспекция или в сайта на Службата за Защита на Конкуренцията и Защита на Потребителите www.uokik.gov.pl.

Платформа ODR

От 15 февруари 2016 г. има възможност за извънсъдебно решаване на спорове между потребителите и предприемачите по електронен път с посредничеството на интернет платформата ODR на Европейския Съюз.

Платформата позволява разглеждане на предявени претенции, възникнали въз основа на интернет договори за продажба или договори за предоставяне на услуги (по смисъла на Регламента на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) № 524/2013 от 21 май 2013 г. относно онлайн решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО), сключени между потребителите живущи в ЕС и предприятията със седалища в ЕС.

Платформата може да бъде намерена на адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Същевременно Ви напомняме електронния адрес, на който можете да се свържете с нас: export@tme.eu.

 

linecard

За да видите продуктите, изберете производителя или категорията

Quick Buy

?
символ на продукта кол-во
Прегледай

Други опции на Quick Buy

Тази витрина използва файлове cookies. Кликнете тук, за да научите повече за cookies и управлението на техните настройки.

Не показвай повече