Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

31566 AMBERSIL

Mazivo; aerosol; kelímek; AMS4 SILICONE GREASE; 400ml; -50÷200°C

Symbol TME: AMB-AMS4/400
Označení výrobce: 31566
Výrobce: AMBERSIL
Dokumentace: (11)
Katalogový popis: detaily
Přidej k objednávce
Skladový stav: Zkontroluj
Zkontroluj
Min. množství: 1
Násobnost: 1
Doplňková informace
Doplňková informace
Specifikace
Technické informace (11)
Multimedia
AMBERSIL
mazivo
aerosol
kelímek
AMS4 SILICONE GREASE
400ml
-50...200°C
810mg/cm3 @ 25°C
CZ, DA, DE, SV, EN, ES, FR, HU, IT, JP, NL, NO, PL, PT, RU, SK, TR
vodě
izolace, údržba, mazání
skvělá tepelná stabilita
 • nábytek
 • nástroje
 • precizní mechanika
 • stroje
 • vodící lišty
 • ložiska
 • pro všeobecné použití
 • plasty
 • H222: Extrémně hořlavý aerosol.
 • H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H315: Dráždí kůži
 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P501: Odstraňte obsah/obal ...
 • P251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P410 + P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
 • Hmotnost brutto: 450 g
 • Označení výrobce: 31566
Dokumentace a návody

Dokumentace není aktualizována automaticky, přesto se velmi snažíme, abychom zveřejňovali nejnovější verze dokumentů.

Safety Data Sheets

Dokumentace není aktualizována automaticky, přesto se velmi snažíme, abychom zveřejňovali nejnovější verze dokumentů.

Chemické prostředky značky Ambersil dostupné v nabídce TME

Nabídka Transfer Multisort Elektronik byla obohacena o profesionální chemické prostředky značky Ambersil.

Naše firma

TME, to je přes 800 pracovníků, kteří poskytují odbornou pomoc ve všech etapách procesu objednávání.

V naší nabídce je 350 000 elektronických součástek od 950 výrobců.

Od roku 1990 se dynamicky rozvíjíme a zvyšujeme náš potenciál ve světě. Každý den expedujeme 5000 zásilek a dbáme o to, aby dorazily v co nejkratší době.

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi