Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

31575 AMBERSIL

Mazivo; CHAINSPRAY; 400ml; aerosol; kelímek; jantarová výprodej  

Symbol TME: AMB-CHAINSPRAY/400
Označení výrobce: 31575
Výrobce: AMBERSIL
Dokumentace: (11)
Přidej k objednávce
Skladový stav: Zkontroluj
Min. množství: 1
Násobnost: 1
Doplňková informace
Doplňková informace
Specifikace
Technické informace (11)
Multimedia
AMBERSIL
mazivo
CHAINSPRAY
400ml
aerosol
kelímek
jantarová
CZ, DA, DE, SV, EN, ES, FR, HU, IT, JP, NL, NO, PL, PT, RU, SK, TR
vodě
Nebezpečí
 • lana
 • převodovky
 • ložiska
 • role
 • řetězy
 • H222: Extrémně hořlavý aerosol.
 • H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H315: Dráždí kůži
 • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H412: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P501: Odstraňte obsah/obal ...
 • P251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P410 + P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
 • Hmotnost brutto: 450 g
 • Označení výrobce: 31575
Dokumentace a návody

Dokumentace není aktualizována automaticky, přesto se velmi snažíme, abychom zveřejňovali nejnovější verze dokumentů.

Safety Data Sheets

Dokumentace není aktualizována automaticky, přesto se velmi snažíme, abychom zveřejňovali nejnovější verze dokumentů.

Chemické prostředky značky Ambersil dostupné v nabídce TME

Nabídka Transfer Multisort Elektronik byla obohacena o profesionální chemické prostředky značky Ambersil.

Naše firma

TME, to je přes 800 pracovníků, kteří poskytují odbornou pomoc ve všech etapách procesu objednávání.

V naší nabídce je 350 000 elektronických součástek od 950 výrobců.

Od roku 1990 se dynamicky rozvíjíme a zvyšujeme náš potenciál ve světě. Každý den expedujeme 5000 zásilek a dbáme o to, aby dorazily v co nejkratší době.

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi