Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

32635-001 CRC

Mazivo; bilá; aerosol; Složení: syntetické maziva; kelímek; 500ml

Symbol TME: CRC-SI/500
Označení výrobce: 32635-001
Výrobce: CRC
Dokumentace: (10)
Katalogový popis: detaily
Přidej k objednávce
Skladový stav: Zkontroluj
Zkontroluj
Min. množství: 1
Násobnost: 1
Doplňková informace
Doplňková informace
Specifikace
Technické informace (10)
Multimedia
CRC
mazivo
bilá
aerosol
syntetické maziva
kelímek
Silicone
500ml
-40...200°C
údržba, mazání
Nebezpečí
 • lana
 • zámky
 • ložiska
 • řetězy
 • vytváří netvrdnoucí vrstvu
 • ventil umožňuje práci vzhůru dnem
 • H222: Extrémně hořlavý aerosol.
 • H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H315: Dráždí kůži
 • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky
 • P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
 • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P271: Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
 • P501: Odstraňte obsah/obal ...
 • P251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
 • P410 + P412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.
 • Hmotnost brutto: 378.345 g
 • Označení výrobce: 32635-001
Safety Data Sheets

Dokumentace není aktualizována automaticky, přesto se velmi snažíme, abychom zveřejňovali nejnovější verze dokumentů.

Typ chemického preparátu: mazivo (1)
CRC-S/500-FPS
Preparát: mazivo; Silicone; kelímek; 0,5l; aerosol; NSF-H1
| INFO
Výrobce: CRC
Označení výrobce: 31262
Probíhá načítání...
Násobnost: 1
Min. množství: 1
Naše firma

TME, to je přes 800 pracovníků, kteří poskytují odbornou pomoc ve všech etapách procesu objednávání.

V naší nabídce je 350 000 elektronických součástek od 950 výrobců.

Od roku 1990 se dynamicky rozvíjíme a zvyšujeme náš potenciál ve světě. Každý den expedujeme 5000 zásilek a dbáme o to, aby dorazily v co nejkratší době.

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi