Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

RMA7 ALPHA

Tavidlo: kalafunové; RMA; gel; stříkačka; 10ml; pájení SMD

Symbol TME: TOPNIK-GEL
Označení výrobce: RMA7
Výrobce: ALPHA
Dokumentace: (2)
Katalogový popis: detaily
Cenová rozpětí
Přidej k objednávce
Skladový stav: Zkontroluj
Zkontroluj
Min. množství: 1
Násobnost: 1
Doplňková informace
Doplňková informace
Specifikace
Technické informace (2)
Multimedia
ALPHA
kalafunové
RMA
gel
stříkačka
10ml
pájení SMD
MILF 14256
jantarová
Varování
 • H226: Hořlavá kapalina a páry.
 • H319: Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
 • H336: Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H413: Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy
 • P261: Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
 • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P501: Odstraňte obsah/obal ...
 • P272: Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště.
 • P305 + P351 + P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • Hmotnost brutto: 20.1 g
 • Označení výrobce: RMA7
Dokumentace a návody

Dokumentace není aktualizována automaticky, přesto se velmi snažíme, abychom zveřejňovali nejnovější verze dokumentů.

Safety Data Sheets

Dokumentace není aktualizována automaticky, přesto se velmi snažíme, abychom zveřejňovali nejnovější verze dokumentů.

PENSOL-SR965B
Páječka: s topným tělískem; 40W; 230V; Vidlice: EU
| INFO
Probíhá načítání...
Násobnost: 1
Min. množství: 1
LT-75-45
Páječka: transformátorová; 75/45W; 230V; Vidlice: EU
| INFO
Výrobce: ZDZ
Probíhá načítání...
Násobnost: 1
Min. množství: 1
WEL.BP860CEU
Páječka: bezdrátová s topným tělískem; 6/8W; 6V; 380,480°C
| INFO
Výrobce: WELLER
Označení výrobce: BP865CEU
Probíhá načítání...
Násobnost: 1
Min. množství: 1
D-ST21508
Páječka: termokleště; 60W; 230V; Vidlice: EU
| INFO
Označení výrobce: ST21508
Probíhá načítání...
Násobnost: 1
Min. množství: 1
LC60-1.00/16G/F
Pájecí drát; Sn60Pb40; 1mm; 16g; olověné; Balení: ampulka; 190°C
| INFO
Výrobce: CYNEL
Probíhá načítání...
Násobnost: 1
Min. množství: 2
Typ chemického preparátu: čisticí preparát (9)
PCC/400
Čisticí preparát; aerosol; 400ml; Použití: odstraňování tavidel
| INFO
Označení výrobce: 84013-006
Probíhá načítání...
Násobnost: 1
Min. množství: 1
Naše firma

TME, to je přes 800 pracovníků, kteří poskytují odbornou pomoc ve všech etapách procesu objednávání.

V naší nabídce je 350 000 elektronických součástek od 950 výrobců.

Od roku 1990 se dynamicky rozvíjíme a zvyšujeme náš potenciál ve světě. Každý den expedujeme 5000 zásilek a dbáme o to, aby dorazily v co nejkratší době.

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi