You are browsing the website for customers from Czech Republic. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

nápověda

Quick Buy - Základní funkce

Přidání nového řádku

Pro přidání nové pozice do seznamu stiskněte tlačítko „přidat nový řádek” nebo ikonu „lístečku”. Na obrazovce se opět objeví možnosti zadávání položek. 
Pokud se další výrobky přidávané do Quick Buy opakují, rozhodněte se, zda danou pozici: 

  • přidáte jako nový řádek, 
  • spojíte s již existující v Quick Buy,
  • vypustíte při zavádění do Quick Buy.

Tisk

Tato volba umožňuje tisk seznamu výrobků, které se nacházejí v Quick Buy. 

POZOR!
Vytisknou se pouze správně vložené výrobky, tzn. takové, u nichž není zobrazena žádná chyba.

Odstraňování výrobků

Pokud chcete odstranit položky ze seznamu Quick Buy, označte checkboxy u každé z nich, pak použijte tlačítko „odstranit” nebo ikonku „x”, umístěnou na konci každého řádku výrobku.

Kopírování na Parkoviště

Pro zkopírování zvolených výrobků na Parkoviště označte checkboxy, které se u nich nacházejí, a pak stiskněte tlačítko „kopírovat na Parkoviště”.

Přitom určete, do které složky na Parkovišti se mají položky zkopírovat.  

Parkování výrobků

Volba „zaparkovat výrobky” umožňuje přesun výrobků ze seznamu Quick Buy na Parkoviště. Pro použití této funkce označte checkboxy u zvolených položek a stiskněte tlačítko „zaparkovat výrobky”.  

Optimalizátor objednávky

Tato funkce byla vytvořena pro optimalizaci Vašich objednávek. 

Abyste ji mohli použít, musíte podat objednávku s využitím Quick Buy. 
Pokud chcete optimalizovat celou objednávku, označte všechny pozice a pak stiskněte tlačítko „optimalizovat”, které se nachází nad/pod tabulkou s výrobky.  
Optimalizaci řádku můžete provést rovněž kliknutím na link „optimalizovat” umístěný na konci řádku s daným výrobkem.
Tlačítka a linky " optimalizovat " se zobrazí pouze tehdy, mohou-li být uvedená množství optimalizována.

Po použití optimalizátoru napoví systém u řádků, u kterých nebude optimální množství, množství z vyšší cenové skupiny, které může být pro Vás výhodnější. 

V závorkách se objeví množství, o jaké bude objednávka daného výrobku zvýšena. 
Zobrazí se rovněž cena a hodnota bez DPH nebo s DPH (v závislosti na druhu zákazníka) pro navrhované množství. 

Pro optimalizaci celé objednávky označte checkboxy u zvolených řádků a pak stiskněte tlačítko „optimalizovat vybrané výrobky”, nacházející se nad/pod tabulkou s výrobky, které zapíše změny u všech výrobků. 
Kliknutím na link „optimalizovat zvolenou položku”, který se nachází na konci řádku s daným zbožím, proběhne aktualizace pouze tohoto konkrétního výrobku.

Množství zapsané zákazníkem se tím změní na optimální množství.

Ceny a hodnota bez DPH nebo s DPH se zobrazí v závislosti na tom, zda zákazník je firma nebo fyzická osoba.

Export do souboru csv

Použitím této volby můžeme vyexportovat vybrané výrobky do souboru csv. Stačí označit checkboxy, které se u nich nacházejí, a stisknout tlačítko „export do souboru csv”.

POZOR!

Do souboru se vyexportují pouze správně vložené výrobky, tzn. takové, u nichž není zobrazena žádná chyba.

Přidávání do objednávky

Po ukončení zadávání řádku pomocí Quick Buy je nutno jej přidat do objednávky tlačítkem „přidat do objednávky”. Všechny správně zapsané pozice se spolu s množstvím automaticky přesunou do objednávky a výrobky zadané špatně zůstanou v Quick Buy.

Pro ukončení objednávky přejděte do košíku. 

Filtrování výrobků

Tato volba umožňuje rychle vyhledat daný výrobek s použitím označení TME nebo zákaznického označení.

Výrobky z nabídky

Pokud chcete využít nabídku, klikněte na link „existuje nabídka”, zvolte nabídku, která má být použita, a následně rozhodněte, zda má být řádek z nabídky přidán jako nový nebo nahradit položku aktuálně se nacházející v Quick Buy.

Podobné výrobky

Pokud k danému výrobku existují podobné výrobky, zobrazí se informace o tom pod danou položkou.
Pokud chcete přidat podobný výrobek do Quick Buy, zvolte jednu ze dvou možností:

  • nahrazení aktuálně přidané položky do Quick Buy podobným výrobkem,
  • přidání podobného výrobku jako nového řádku v Quick Buy.

Systém informování o dostupnosti

Systém oznámení o dostupnosti je funkce, která umožňuje sledovat měnící se stav skladu v TME.
Lze nastavit dva druhy oznámení:

  • jednorázové oznámení, když stav skladu dosáhne úrovně celkové potřeby,
  • průběžné oznamování, když stav skladu narůstá, ale nestačí na pokrytí potřeby. Zasílá se do okamžiku, kdy stav skladu pokryje celkovou potřebu.

linecard

Produkty uvidíte, až vyberete výrobce nebo kategorii

Quick Buy

?
symbol zboží objednané množství
Náhled

Další volby Quick Buy

Tato stránka používá soubory cookie. Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a možnostech jejich nastavení, klikněte zde.

Příště nezobrazovat