You are browsing the website for customers from Czech Republic. Based on location data, the suggested version of the page for you is
USA / US
Change country
x

nápověda

Systém parametrů

Je to velmi nápomocný nástroj, který umožňuje zúžit oblast vyhledávání výrobků pomocí filtrů, podle kterých si zvolíte parametry charakteristické pro dané zboží. Abyste mohli použít tuto funkci, musíte označit vyhledávanou hodnotu konkrétního parametru.

Volba dané hodnoty parametru způsobí omezení rozsahu vyhledávání na výrobky, které splňují tuto podmínku. Existuje možnost označení několika hodnot najednou ve vztahu k jednomu parametru. Výběr konkrétní hodnoty pro zvolený parametr způsobí aktualizaci hodnot možných pro výběr v ostatních parametrech.
Hodnoty, které nesplňují žádné podmínky, jsou zobrazeny v šedé barvě a umístěné na konci seznamu.

V okamžiku určení parametrů je seznam výrobků prázdný.
Proto, abyste zjistili, které součástky splňují zadanou podmínku, klikněte prosím na tlačítko „použít filtr". Tehdy se na obrazovce zobrazí všechny výrobky s vyhledávanými vlastnostmi. Omezení použitá pro daný parametr můžete libovolně upravovat odstraněním dříve použitého filtru nebo odznačením vybrané hodnoty.

Hodnotu daného parametru můžete rychle najít tak, že napíšete dané slovní spojení nebo hodnotu do pole vyhledávání, které se nachází pod okénkem s hodnotami parametru.
Tato funkce nabízí také jiná zjednodušení.

V případě numerických parametrů můžete vyhledávat hodnoty:

  • větší než daná hodnota - např. napíšete >5
  • menší než daná hodnota – např. napíšete <5
  • větší nebo rovná hodnota – např. napíšete >=5
  • menší nebo rovná hodnota – např. napíšete <=5
  • a např. z daného rozsahu – např. napíšete 5-10

(důležité – před, za a mezi značky nepíšeme mezeru)

Systém parametrů je také schopen správně  interpretovat základní numerické prefixy – např. miliampéry – m, kilovolty – k, nanofarady – n. Správně interpretovány jsou následující záznamy (a všechny ostatní prefixy, které existují).:

Parametry Parametry Parametry

Upozornění!
V polích vyhledávání hodnot parametrů nepoužívejte základní veličiny (tzn. např. ampéry – A, volty – V, farady – F atp.).

Používejte prefixy, pouze pokud se to ukáže užitečné.

Pokud používáte okno vyhledávání hodnoty parametru a máte zájem o seznam výrobků splňujících označené hodnoty, kliknutí tlačítka Enter je shodné s kliknutím tlačítka „použít filtr“.
Navíc, pokud chcete zobrazit seznam všech výrobků, ke kterým jsou přiřazené jakékoliv hodnoty daného parametru, stačí umístit kurzor do prázdného pole vyhledávání daného parametru a kliknout na tlačítko „Enter“.
Naopak pro odznačení všech vybraných hodnot parametru slouží tlačítko "odstranit filtr“.
Pokud je počet dostupných parametrů pro danou skupinu nebo výsledek vyhledávání větší než přednastavený, ze přidávat další kliknutím na tlačítko „přidat filtr“. Na obrazovce se pak objeví seznam možných parametrů. Stačí označit vybraný parametr a poté potvrdit volbu kliknutím na tlačítko „potvrdit změny“.
Analogicky lze odstranit parametr – odznačte ho na výše uvedeném seznamu a poté potvrďte volbu tlačítkem „potvrdit změny". Parametry lze také libovolně vypínat, kliknutím na „x“ u daného políčka.

Parametry

Pokud využijete možnost „Přidat filtr“ nacházející se za poli s parametry, můžete přidat dodatečné parametry, podle kterých budou výrobky filtrovány.

linecard

Produkty uvidíte, až vyberete výrobce nebo kategorii

Quick Buy

?
symbol zboží objednané množství
Náhled

Další volby Quick Buy

Tato stránka používá soubory cookie. Pokud se chcete dozvědět více o souborech cookie a možnostech jejich nastavení, klikněte zde.

Příště nezobrazovat