Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi

Panel zákazníka
Váš košík

Informace týkající se životního prostředí

Vážený zákazníku,

Rádi bychom vás informovali, že společnost TME Czech Republic, s.r.o., jako subjekt, který uvádí na český trh elektronická a elektrická zařízení a baterie, je povinna splnit určité ekologické požadavky.

V souladu s platnými právními předpisy v oblasti odpadů jsou distributoři elektrických a elektronických zařízení povinni organizovat a financovat sběr, opětovné použití, recyklaci a odpovídající zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení a baterií a akumulátorů, které uvedli na trh v Evropské unii. Cílem je minimalizovat množství elektrického a elektronického odpadu a podpořit jeho opětovné použití a recyklaci po použití.

Co stojí za to vědět o odpadu z elektrických a elektronických zařízení?

Elektrická a elektronická zařízení jsou zařízení, jejichž správná činnost závisí na dodávce elektrického proudu nebo přítomnosti elektromagnetických polí a která lze použít k výrobě, přenosu nebo měření elektrického proudu nebo elektromagnetických polí a která jsou konstruována pro použití při napětí nepřesahujícím 1 000 V pro střídavý proud a 1500 V pro stejnosměrný proud. Elektroodpad, tj. odpad zahrnující odpadní elektrická a elektronická zařízení, zahrnuje mimo jiné:

  • domácí elektrospotřebiče;
  • IT a telekomunikační zařízení;
  • audiovizuální vybavení;
  • osvětlovací zařízení;
  • zdravotnické vybavení;
  • elektrické a elektronické nástroje a měřicí přístroje;
  • automaty, senzory atd.

V souladu s platnými zákony o použitých elektrických a elektronických zařízeních nesmí být elektroodpad likvidován společně s jinými odpady, protože obsahuje škodlivé a toxické látky. Zásady nakládání s elektroodpadem jsou upraveny vnitrostátními předpisy a předpisy EU.

Je třeba si uvědomit, že na elektronických a elektrických zařízeních je zvláštní označení - „přeškrtnutý odpadkový koš“ (níže), který informuje o zákazu likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení spolu s jiným odpadem. To znamená, že použité zařízení by mělo být shromažďováno selektivně.

Informace týkající se životního prostředí

Jak nakládat s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními?

Pamatujte, že domácnosti hrají velmi důležitou roli při správném nakládání s odpady. Přenos odpadních elektrických a elektronických zařízení a baterií na sběrná místa přispívá k opětovnému použití, recyklaci nebo využití zařízení a ochraně životního prostředí.

ZPĚTNÝ ODBĚR VYSLOUŽILÝCH ELEKTROZAŘÍZENÍ / BATERIÍ »

Pro splnění svých environmentálních závazků společnostTME Czech Republic, s.r.o. spolupracuje s recyklační organizací REMA. Registraci společnosti TME Czech Republic, s.r.o. lze zkontrolovat na následujících odkazech:

EEZ - https://isoh.mzp.cz/WebElektro/Firma/PovinneOsoby (naše registrační číslo je 07721/09-ECZ).

BAT - http://iris.mzp.cz/Aplikace/aba.nsf/index.xsp (Přenosné baterie - naši společnost najdete prostřednictvím našeho identifikačního čísla. Průmyslové baterie - naše registrační číslo je 00085/12-BCZ).