Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Obchodní podmínky akčních nabídek

Vlastníkem a provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost TME Czech Republic s.r.o., se sídlem Slévárenská 406/17, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Česká republika, IČO: 27789021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51844 (dále jen jako „Prodávající“).

Tyto obchodní podmínky stanoví obecná pravidla pro provádění akčních nabídek Prodávajícím, přičemž může se zejména jednat o:

a) akční ceny - tj. snížení ceny všech nebo specifických kategorií výrobků v nabídce Prodávajícího v průběhu akční nabídky;

b) akční nabídky týkající se nákladů na dopravu - tj. krytí Prodávajícím veškerých nákladů na dodání zboží určité hodnoty zakoupené v průběhu akční nabídky;

c) dárečky – tj. Prodávající udělí při koupi určité kategorie výrobků nebo výrobků určité hodnoty nacházejících se v nabídce dárek;

d) udělení, po splnění určitých podmínek nebo bezpodmínečně, slevového kódu pro následný nákup u Prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo pořádat reklamní slevové akce, v souladu s platnými právními předpisy a všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu Prodávajícího, včetně sezónního snížení cen ve srovnání s původními cenami, kdy zboží může být nabízeno v rámci akční nabídky za nižší cenu, než byla cena původní. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, neurčí-li prodávající v rámci poskytování slevové akce výslovně jinak.

Prodávající si vyhrazuje právo měnit kupní ceny za zboží, které je nabízeno k prodeji prostřednictvím e-shopu, a pořádat reklamní slevové akce v souladu s platnými právními předpisy a všeobecnými obchodními podmínkami Prodávajícího. Akční nabídky budou organizovány Prodávajícím za podmínek stanovených v těchto obchodních podmínkách, které budou doplňovány informacemi týkajícími se podrobností konkrétní akční nabídky, které budou k dispozici na internetových stránkách www.tme.eu/cz/ v záložce "Akce", zaslané prostřednictvím Newsletteru Prodávajícího, e-mailu nebo publikovaných v jiné formě.

Oznámení o akční nabídce může specifikovat zejména její podstatu, podmínky účasti, dobu trvání, územní rozsah a zákaznickou skupinu Prodávajícího, pro kterou je adresována, atd. Pokud Oznámení o akční nabídce nestanoví jinak, akční nabídky se mohou účastnit zákazníci, kteří objednávají zboží ve všech možných formách.

Pokud Kupující obdržel od Prodávajícího slevový poukaz pro další nákupy, termín platnosti poukazu a pravidla jeho využití budou stanoveny v Oznámení o akční nabídce.

Pokud Prodávající v rámci akční nabídky a po splnění určitých podmínek nabízí dárek, Kupující může získat dárek pouze jednou. Tento dárek bude přiložen k zásilce obsahující objednané zboží nebo bude doručen Kupujícímu v samostatné zásilce na náklady Prodávajícího. V případě, že Kupující uplatní dle zákona právo odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku, je Kupující povinen dárek vrátit spolu s vráceným zbožím, a to za podmínek stanovených zákonem.

Akční nabídky se může účastnit fyzická osoba, právnická osoba, subjektem, který není právnickou osobou, a zákon jí uděluje způsobilost k právním jednáním (dále jen „Účastník“), která splňuje následující podmínky společně:

a) má zákaznický účet v prodejním systému Prodávajícího;

b) seznámila se s těmito obchodními podmínkami akčních nabídek a akceptuje jejich znění bez výhrad;

c) má bydliště nebo sídlo v oblasti, na kterou je akční nabídka zaměřena, pokud je územní rozsah akce omezen;

d) patří do skupiny zákazníků Prodávajícího, na kterou je akční nabídka zaměřena, pokud se akce týká pouze dané kategorie zákazníků;

e) Účastník splnil všechny podmínky pro účast v akční nabídce uvedené v Oznámení o vyhlášení akční nabídky a těchto obchodních podmínkách;

f) uzavření smlouvy mezi Prodávajícím a Účastníkem o prodeji nebo dodání zboží Prodávajícím a plnění těchto smluv není zakázáno zákonem českého nebo mezinárodního práva.

Každá akční nabídka má časový rámec uvedený v Oznámení o vyhlášení akční nabídky. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit akční nabídku. Připojit se k akční nabídce lze kdykoliv za jejího trvání.

Účast v akční nabídce je bezplatná a dobrovolná. Akční ceny nezahrnují náklady na přepravu, ledaže z obsahu Oznámení o vyhlášení akční nabídky vyplývá něco jiného.

Oznámení a nabídky uvedené na internetových stránkách prodávajícího nejsou návrhem na uzavření kupní smlouvy (nabídkou) ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku, a tedy veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu je pouze informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Akční nabídka na zboží může být po skončení termínu její platnosti prodloužena rozhodnutím Prodávajícího. Na takové rozhodnutí však není právní nárok.

Dostupný sortiment zboží je k dispozici v internetovém obchodě www.tme.eu/cz/. Uvedeným ustanovením není dotčena možnost vyprodání zásob v internetovém obchodě.

Účastí v akční nabídce účastník potvrzuje a akceptuje, že si přečetl obsah Oznámení o vyhlášení akční nabídky a těchto obchodních podmínek a jejich přijetí.

Ve věcech neupravovaných těmito obchodními podmínkami akčních nabídek, zejména pokud jde o využívání internetového obchodu nacházejícího se na adrese www.tme.eu/cz/, včetně popisu procesu objednání zboží, plateb a postupu pro vrácení zboží, aj. se řídí všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu Prodávajícího.

V rozsahu povoleném zákonem podléhá právní vztah vyplývající z těchto obchodních podmínek českému právu.

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ustanovení těchto obchodních podmínek, jakož i podmínek konkrétní akční nabídky z důležitých důvodů za předpokladu, že tyto změny neporuší práva nabytá účastníky dané akční nabídky. Jakékoli změny budou obsaženy v příloze těchto obchodních podmínek, která bude jejich nedílnou součástí.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dne 22.06.2020 a jsou k dispozici na internetových stránkách Prodávajícího www.tme.eu/cz/.

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi