Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi

Panel zákazníka
Váš košík

Společné aktivity při starosti o bezpečnost

2020-03-19

Společné aktivity při starosti o bezpečnost

 Společné aktivity při starosti o bezpečnost

Tváří v tvář hrozbě, jakou sebou nese epidemie koronaviru COVID-19, se TME všemožně snaží, aby zajistilo našim zákazníkům stálou kvalitu služeb. Prodej probíhá v normálním režimu, přestože při starosti o zajištění bezpečnosti a zdraví našich pracovníků a zákazníků zavedlo TME specifické procedury, které jsou v souladu s pokyny WHO a nařízeními Vlády PR a které mají minimalizovat riziko dalšího šíření epidemie.

Nejdůležitější otázky:

  • Oddělení prodeje pracuje na dálku, ale s nezměněnou provozní dobou. Všechny dosud platné formy kontaktu (e-mailové schránky a telefonní čísla) zůstávají beze změn a komunikace probíhá průběžně.
  • Všechny zahraniční kanceláře fungují bez přerušení (v režimu home office) a nadále poskytují své služby. Kontaktní údaje se nemění.
  • Do odvolání jsou pozastaveny všechny služební cesty a setkání s dodavateli.
  • Do odvolání byla pozastavena účast TME na všech veletržních akcích.
  • V souvislosti se stále se měnící situací v mezinárodní dopravě a zaváděnými hraničními kontrolami existuje riziko prodloužení doby realizace dodávek.
  • TME zavedlo zvláštní pracovní podmínky distribučního centra, které mají v maximální míře omezit epidemiologické ohrožení a zajistit bezpečnost našim pracovníkům.
  • Ve starosti o zachování bezpečnosti a stálosti služeb pracovníci TME průběžně monitorují situaci související s šířením epidemie.

Kontinuita provozu

Jako zodpovědný distributor jsme si vědomi jak nebezpečí souvisejícího s epidemií, tak i potřeby průběžných dodávek nezbytných součástek. Proto jsme provedli kroky, které umožnily zaručit kontinuitu procesu vyřizování objednávek. Celý tým prodeje je k dispozici našim zákazníkům. Dosud platné formy kontaktu a provozní doba se nemění. E-mailové schránky jsou obsluhovány průběžně a telefonní čísla jsou aktivní.

Práce na dálku

Při starosti o bezpečnost našich pracovníků jsme omezili jejich přítomnost v kancelářích a distribučním centru na nezbytné minimum. Zajistili jsme také přístup k prostředkům individuální ochrany a dezinfekčním prostředkům. Jak pracovníci v Polsku, tak i v zahraničních kancelářích jsou dispozici, i když nyní pracují ze svých domovů. Jejich kontaktní údaje jsou beze změn. Ze stejného důvodu bylo rozhodnuto o pozastavení všech služebních cest.

Týká se to také účasti našich představitelů na veletrzích a konferencích. Tato omezení platí až do odvolání.

Riziko zpoždění dodávek

Stále monitorujeme situaci ve světě a rozhodnutí přijímaná jednotlivými vládami za účelem boje proti epidemie. Zaváděná omezení mezinárodní dopravy, provozu v jednotlivých regionech a hraniční kontroly mohou ovlivnit dobu realizace doručení nebo dokonce jejich realizaci znemožnit. Doporučujeme, abyste sledovali hlášení objevující se na našich stránkách a seznámili se s nejnovějšími informacemi na toto téma. Prosíme o pochopení a ohled na možná zpoždění.

Sílou TME byla vždy okamžitá dostupnost široké škály výrobků. Přes obtížné podmínky a omezení fungování našich dodavatelů se všemožně snažíme, abychom udrželi co možná nejvyšší skladové zásoby a dostupnost nabízených produktů.

Distribuční centrum

Distribuční centrum je srdcem TME a pilířem podnikání. Při starosti o bezpečnost všech pracovníků jsme zavedli nový systém práce, zohledňující speciální přestávky na dezinfekci prostoru. Pracovníci mají k dispozici také prostředky individuální ochrany a kapalinu na dezinfekci rukou.

Věříme, že nám společné činnosti umožní překonat tuto hrozbu nebývalého rozsahu.