Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Průkopník trojfázové energie

2021-01-02

inventor

Michał Doliwo-Dobrowolski se narodil 2. ledna, přesně před 159 lety. Byl synem polského šlechtice, vyrůstal však v Rusku a vysokoškolské vzdělání získal v Německu, kde začal svou výzkumnou práci a učinil své největší objevy. Proč bychom o něm měli vědět víc?

V rámci své vědecké práce, kterou si objednala společnost Allgemeine Elektrizität Gesellschaft (AEG), postavil první na světě třífázový elektrický generátor. Vyvinul také třífázový motor o výkonu 100 koňských sil,který byl představen na Světové elektrotechnické výstavě ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1891. Právě demonstrace tohoto vynálezu a možnosti napájení proudem zastavily vývoj energetické sítě stejnosměrného proudu a vedly ke vzniku energetiky, jak ji známe dnes.

Stojí za to připomenout tohoto vynikajícího vynálezce, který je dnes zmiňován vedle takových osobností, jako je například Nikola Tesla. Během stavby energetického vedení, které mělo napájet motor prezentovaný ve Frankfurtu nad Mohanem, připravil Dobrowolski ukázku pro výbor tvořený zástupci okolních obcí. Jejich obyvatelstvo bylo znepokojeno nebezpečím, které by přítomnost energetické instalace mohla představovat. Během ukázky byla síť záměrně přerušena, a vynálezce, aniž by vypnul napájení, chytil holýma rukama drát ležící na zemi. Samozřejmě zafungovaly zemnicí pojistky, ale tímto způsobem vynálezce rozptýlil všechny obavy týkající se bezpečnosti.

Samozřejmě, že energetické vedení navržené Doliwo-Dobrowolským fungovalo pod napětím mnohem nižším, než jsou současné standardy. Dnes provoz v třífázovém proudu, dodávaném mnoha domácnostem, a zejména široce používaném v průmyslu, vyžaduje větší bezpečnostní opatření. Je však těžké si představit moderní svět bez „třífázového motoru“. Stačí se podívat do katalogu TME, kde najdete tisíce produktů specializovaných pro práci s touto konkrétní metodou napájení.

V první řádě je třeba vyjmenovat všechny měřiče, analyzátory a testery, jejichž úkolem je testovat nebo neustále sledovat kvalitu elektrické energie. Používají se nejen v energetickém průmyslu, ale jsou rovněž nepostradatelnou součástí vybavení každého strojního parku. Jsou také základním nástrojem pro práci elektrikářů, elektromechaniků, údržbářů a instalatérů, zvláště tam, kde máme co do činění s automatizací. A ta je často poháněna třífázově napájenými motory, a chlazena třífázovými ventilátory. To je spojeno s řadou souvisejících komponentů: střídače, ovladače, relé, stykače atd. Do tohoto seznamu kromě toho patří nespočet zařízení chránících uživatele a instalace, jako jsou například jističe a proudové chrániče nebo bezpečnostní vypínače. Prvky, které je nezbytně nutné umístit do rozvaděčů ve firmách nebo obytných domech.

K vytváření soustav pracujících s třífázovým proudem je určena řada základních prvků. K nejzjevnějším patří usměrňovací můstky, ale to je jen špička ledovce. Jedná se také o odrušovací (přepěťové) filtry a speciální kondenzátory. Přitom se třífázový proud nepoužívá jen v energetickém průmyslu – používá se rovněž například v RC modelech a pro přesné řízení pohonů. Obdobné použití mají v mnoha jiných robotických zařízeních, včetně průmyslových. A proto v katalogu TME najdeme mimo jiné IGBT můstky, ovladače motorů, ale také samotné pohony.

V neposlední řadě, snad nejzřejmější produkt dokonale ilustrující vývoj, který se uskutečnil v třífázovém napájení v průběhu minulého století. Ten vyvrcholil všeobecně přijatými standardy třífázových konektorů – dokonale chráněných, vyskytujících se v mnoha variantách, hluboce specializovaných.

Na závěr připomeňme, že všechny činnosti s jakoukoli elektrickou instalací vyžadují zvláštní preventivní opatření, a my bychom měli přijmout veškerá bezpečnostní opatření. V tom také společnost TME napomáhá. Naše nabídka zahrnuje ochranné rukavice, pracovní oděvy, a také vhodně izolované měřicí příslušenství a nářadí.

TAKÉ SI PŘEČTĚTE

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi