Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Výběr indukčního snímače – různé průměry a výstupy

2019-05-16

Vhodně zvolený indukční snímač je základem správně fungující technologické linky a zařízení využívajících právě tyto prvky automatizace v každodenní práci. V současnosti jsou to snímače, které jsou zodpovědné za měření, polohování kovových předmětů, počítání a skicování dopravní trasy v mnoha oblastech výrobního průmyslu. Automatické řízení strojů a zařízení výrobní linky je založeno na snímačích přiblížení.

Jak fungují indukční snímače?

Z technického hlediska je fungování snímačů složité, ale znalost charakteristiky práce není nezbytná pro pochopení jejich fungování. Práce snímače vychází z detekce přemístění kovových prvků, ke kterému dochází v jeho okolí a vyslání signálů (informace) o poloze objektu. Předností práce indukčních snímačů je bezdotyková forma fungování, čímž se liší od kontaktních snímačů, založených na kontaktu s objektem.
Nyní výrobní firmy zajišťují širokou škálu automatizačních prvků, založených na základních parametrech výběru.

Výběr pouzdra snímače

Výběr indukčního snímače – různé průměry a výstupy
Pouzdro indukčního snímače popisuje tvar elementu, který v případě válcových snímačů, oválného tvaru, se vyznačuje stoupáním metrického závitu umožňujícího snadnou montáž, dává uživateli možnost volby rozměru závitu nebo průměru na základě tabulky rozměrů (např. válcový snímač M12 nebo ϕ12). Dostupné jsou rovněž indukční snímače s pouzdrem ve tvaru kvádru.

Stupeň krytí IP – důležitý parametr indukčního snímače

Stupeň krytí (International Protection Rating) definuje odolnost pouzdra zařízení vůči vnějším činitelům v souladu s normou IEC 60 529 (PN-EN 60 529). V řadě znaků (IP XX) první cifra definuje ochranu před pevnými tělesy a dotykem a druhá zodpovídá za stupeň vniknutí vody dovnitř zařízení. V závislosti na prostředí a pracovních podmínkách volí uživatel vhodný stupeň krytí. Čím jsou pracovní podmínky těžší, tím více je zařízení vystaveno vnějším činitelům a stupeň krytí musí být zvolen tak, aby zajistil optimální pracovní podmínky snímače. Základní a nejběžnější stupeň krytí je IP67, který umožňuje bezpečnou práci zařízení v podmínkách úplného zaprášení (odolné vůči prachu) a chrání zařízení před důsledky krátkodobého, několikaminutového ponoření do vody do hloubky ne větší než jeden metr. Podobně jak při volbě stupně krytí má volba vhodného materiálu výrazně prodloužit životnost prvku. Znalost režimu a pracovních podmínek indukčního snímače dovoluje zvolit materiál s nejvhodnějšími vlastnostmi. V současnosti se nejčastěji můžeme setkat se snímači z nerezavějící oceli a mosazi.

Napájecí napětí snímače

Napájecí napětí určuje hodnotu napětí nezbytného pro správnou funkci zařízení. Indukční snímače mohou být napájené stejnosměrným (DC) nebo střídavým napětím (AC). Uživatel na základě projektu technologické linky volí hodnotu napětí.

Klíčový parametr – dosah působení indukčního snímače

Indukční snímač na rozdíl od kontaktního snímače využívá dosah pro stanovení polohy monitorovaného objektu. V praxi tato vlastnost prodlužuje životnost komponenty, jelikož eliminuje vlivy, které nastanou při srážce snímače s objektem. V technologických linkách se vzdálenosti snímače od objektů často měří v milimetrech.

Konfigurace výstupu snímače

Konfigurace výstupu charakterizuje typy výstupů indukčního snímače, a tím druh výstupního signálu. Indukční snímače mohou být v provedení dvou-, tří- a čtyřdrátovém. Nejčastěji se setkáváme s třídrátovým provedením. Sestává ze dvou vodičů zodpovědných za napájecí potenciály a binárního signálu, který se připojuje k regulátoru. Abychom porozuměli výstupní konfiguraci indukčního snímače, je třeba věnovat pozornost typu bipolárního tranzistoru, který zařízení využívá (tranzistor PNP - na výstupu kladný potenciál, tranzistor NPN – na výstupu záporný potenciál). V závislosti na konfiguraci může tranzistor spínat v případě detekce objektu (NO - normally open) nebo také tehdy, když jej snímač nedetekuje (NC - normally close). Druhy konfigurace výstupního signálu:

  • PNP NO (snímač stahuje na výstup vysoký potenciál, pokud snímač detekuje objekt)

  • PNP NC (snímač stahuje na výstup vysoký potenciál, pokud snímač nedetekuje objekt)

  • NPN NO (snímač stahuje na výstup nízký potenciál, pokud snímač detekuje objekt)

  • NPN NC (snímač stahuje na výstup nízký potenciál, pokud snímač nedetekuje objekt)

Při úvahách o volbě výstupního signálu má uživatel rovněž možnost zvolit snímač generující na výstupu analogový signál (4-20 mA, 1-9 V).

TAKÉ SI PŘEČTĚTE

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi