Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi

Panel zákazníka
Váš košík

Transformátor jako prvek domácích napájecích zdrojů

2019-05-16

Transformátor jako prvek domácích napájecích zdrojů

Při výběru vhodného napájení stojí spotřebitel často před volbou mezi napájecím zdrojem a transformátorem. Správný výběr však nezávisí na intuici kupujícího, ale na znalosti zařízení a metody jeho napájení. Pro usnadnění představujeme charakteristiku napájecích zdrojů a uvádíme základní rozdíl mezi nimi a transformátory.

 

Jak fungují každodenně používaná elektrická zařízení?

Většina elektrických zařízení používaných v každodenním životě, jak i v široce pojatém průmyslu, vyžaduje napájení stejnosměrným proudem, který elektrická síť nedodává. To vyžaduje použití zařízení, které změní střídavý proud ze síťové zásuvky na stejnosměrný proud o požadované velikosti napětí. Zařízením tohoto typu je napájecí zdroj.

Při analýze tohoto tématu vyvstává otázka, jakým způsobem lze změnit střídavý proud sítě na stejnosměrný proud a ve které fázi dochází ke snížení napětí. Stručně řečeno, odpovědí na tuto otázku je způsob práce transformátoru, který je jedním ze základních elementů napájecího zdroje. Transformátor se skládá z ocelového jádra a dvou vinutí – primárního a sekundárního. Na primární vinutí se přivádí vstupní napětí, které se po jádru, v podobě magnetického toku, nasměruje směrem k sekundárnímu vinutí, přičemž dochází k jevu indukce. Rozdíl v počtu závitů sekundárního a primárního vinutí rozhoduje o velikosti výstupního napětí. Lze tedy tvrdit, že to transformátor rozhoduje o velikosti výstupního napětí a slouží k jeho regulaci. Kmitočet proudu a jeho druh změně nepodléhá. O co je neměnný kmitočet jevem žádaným, o to druh proudu vyžaduje transformaci. Pro usměrnění střídavého proudu se v napájecích zdrojích používá usměrňovač s filtračním obvodem a v závislosti na potřebách vhodný stabilizátor napětí. Přitom podobně jak v případě transformátoru je rolí zdroje snížení velikosti vstupního napětí, a navíc jeho stabilizace. Transformátor jako prvek domácích napájecích  zdrojů

Druhy napájecích zdrojů

Napájecí zdroje může s ohledem na specifikaci funkce rozdělit na dvě hlavní větve:

  • Lineární napájecí zdroje, jejichž konstrukce je založena na práci transformátoru, kterému vděčí také za svůj druhý název – transformátorové napájecí zdroje. V jejich případě se jednoduchost stavby neprojeví v lehkosti. Vyznačují se kromě toho poměrně velkými rozměry. Tyto napájecí zdroje se používají pro nízké hodnoty výstupního napětí v rozsahu 5-25 V.
  • Spínané napájecí zdroje, jejichž funkci řídí měnič napětí. Použití řešení tohoto typu umožnilo použít transformátory s mnohem menšími rozměry, což je projevilo v nižší hmotnosti a menší velikosti zdroje. V současnosti je toto řešení nejčastěji používané pro elektronická zařízení užívající síťové napětí.
    • Počítačové napájecí zdroje jsou příkladem výrobků s cíleným použitím. Ačkoliv patří do skupiny spínaných napájecích zdrojů, byla jejich konstrukce přizpůsobená charakteristice práce počítačových zařízení.
      Uživatel má možnost s využitím internetových stránek TME odfiltrovat výrobky, které splňují speciální individuální očekávání. V nabídce se nacházejí mj. spínané napájecí zdroje, počítačové, lineární a řada průmyslových zdrojů mnoha výrobců , mezi nimiž dominují zdroje MEAN WELL.

TAKÉ SI PŘEČTĚTE