Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi

Panel zákazníka
Váš košík

Světlovodné patchcordy a pigtaily

2019-05-16

Světlovodné patchcordy a pigtaily

Přenos dat s využitím světla je nyní nejmodernější technologií, kterou podporuje mj. průmysl informatiky a telekomunikací. Světlovody umožňují přenos dat s dosahem nesrovnatelným pro elektrický signál a tvoří základ nárůstu dostupné rychlosti Internetu.

 

Základní informace o světlovodech

Při rozvíjení tématu světlovodů je potřeba obrátit pozornost na vlákna umístěná uvnitř, která pomocí světla přenášejí data nebo informace. Přestože je to jednoduchá definice, její porozumění může způsobit problém. Princip funkce světlovodu je založen na jevu odrazu světla, které současně tvoří hlavní rozdíl, kterým se liší světlovod od tradičního měděného kabelu. Nosičem informace již není elektrický signál, ale světlo generované pomocí vysílače. Data se přenášejí s využitím efektu odrazu paprsku pod libovolným úhlem. Na konci jej zachycuje přijímač a zpětně přetváří do podoby elektrického signálu. Nosič není jedinou vlastností, která odlišuje tento typ kabelů. Za pozornost stojí:

 • průměr světlovodů, často srovnatelný s průměrem lidského vlasu;
 • ohebnost, díky které ohyb a náhlá změna tvaru uložení světlovodných kabelů neovlivňuje kvalitu přenášeného signálu;
 • rychlost přenosu dat, která je díky změně nosiče nedosažitelná u měděné kabeláže;
 • dosah, jehož délka je výsledkem generování ztrát s velmi malými hodnotami;
 • materiál izolace, který chrání kabel před mechanickými poškozeními a zajišťuje odolnost vůči vysoké teplotě.

Druhy světlovodů

Světlovodné patchcordy a pigtaily
V závislosti na materiálu, který je použit pro tvorbu světlovodu, můžeme rozlišit tři druhy těchto kabelů, které se liší určením a vlastnostmi. Důležitým parametrem, který je brán do úvahy při výběru materiálu jádra a pláště, je index lomu světla, který musí mít co nejmenší hodnotu, aby se paprsek udržel uvnitř jádra.

 • skleněné světlovody, často vyráběné z vysoce kvalitního křemenného skla;
 • plastové světlovody s jádrem z organického plastu;
 • polovodičové světlovody charakteristické polovodičovým jádrem.

Vnější vrstva světlovodů je vyrobena z plastických materiálů, často odolných vůči teplotě a změně mechanických vlastností. V závislosti na určení kabelu bude vybrán takovým způsobem, aby odolával vlivům pracovního okolí. Stojí za zmínku, že světlovody existují nejčastěji ve třech formách:

 • patchcordy, což jsou kabely oboustranně zakončené daným typem konektoru;
 • světlovodné pigtaily, u nichž je konektor namontován výlučně jednostranně, tak je umožněno spojovat kabely nebo je montovat;
 • kabely, jejichž žíly jsou nahrazeny světlovodným vláknem.

Stejně důležitou klasifikací dělící světlovody je módová struktura, která hovoří o počtu módů a tloušťce jádra.

Jednomódový světlovod (Single Mode Fiber)

Vyznačuje se tloušťkou jádra 9 mikrometrů a velmi velkým dosahem přenosu signálu (až 100 km). S ohledem na nevelkou tloušťku jádra je spojování několika kabelů složité a vyžaduje speciální nářadí. Zdrojem vstupního signálu je laserový paprsek. Průměr vnějšího pláště je 125 mikrometrů.

Multimódový světlovod (Multi Mode Fiber)

Tloušťka jeho jádra je 62,5 nebo 50 mikrometrů. Přenáší signál na maximální vzdálenost 1,5 - 2 kilometry a na rozdíl od jednomódových prvků nezakládá svou funkci na jedné vlně. U tohoto typu světlovodů se vstupní signál dělí na mnoho paprsků přenášených pod mnoha úhly, což způsobuje nižší rychlost přenosu dat a menší dosah. Průměr vnějšího pláště je 125 mikrometrů.

Kategorie vícemódových Optical Multimode (OM) a jednomódových vláken Optical Singlemode (OS)

 • OM 1: kabel s průměrem jádra 62,5 mikrometrů a pláště 125 mikrometrů;
 • OM 2: kabel s průměrem jádra 50 mikrometrů a pláště 125 mikrometrů;
 • OM 3: kabel s průměrem jádra 50 mikrometrů a pláště 125 mikrometrů;
 • OM 4: kabel s průměrem jádra 50 mikrometrů a pláště 125 mikrometrů;
 • OS 1: kabel s průměrem jádra 9 mikrometrů a pláště 125 mikrometrů;
 • OS 2: kabel s průměrem jádra 9 mikrometrů a pláště 125 mikrometrů.

Druhy světlovodných konektorů

Existují dva druhy světlovodných konektorů, které se liší úhlem zakončení konektoru. Rozlišuje se ploché zakončení Ultra Physical Contact (UPC) a úhlové zakončení Angled Physical Contact (APC).

 • Standard connector (SC)
 • Straight Tip (ST)
 • Ferrule connector (FC)
 • Little connector (LC)

Světlovody v nabídce TME

Novinkou v nabídce TME jsou světlovody firmy Lapp Kabel, rozdělené na dva typy propojovacích kabelů:

 • Patchcordy oboustranně zakončené světlovodným konektorem.

 • Pigtaily, které mají konektor pouze z jedné strany a z druhé umožňují libovolné připojení kabelu pomocí tepelného svaru nebo mechanického spojení.

LAPP-29011902 - žlutý světlovodný patchcord délky 2 m a kategorie OS2, oboustranně zakončený modrým konektorem standard connector (SC).

LAPP-29310902 - sada dvanácti dvoumetrových světlovodných pigtailů, v barvě červené, modré, černé, bílé, zelené, hnědé, žluté, fialové, oranžové, růžové, šedé a tyrkysové, s rozměrem 9/125 mikrometrů, jednostranně zakončených modrým konektorem standard connector (SC).

TAKÉ SI PŘEČTĚTE