Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi

Panel zákazníka
Váš košík

Jak číst stupeň krytí IP

2019-05-20

Jak číst stupeň krytí IP

Při výběru elektronických zařízení či výrobků je důležitým aspektem bezpečnost uživatele. Charakteristické znaky viditelné na krytu a obalu umožňují seznámit se stupněm ochrany a těsnosti daného prvku. Podmínkou jejich porozumění je znalost obsahu, který se za nimi skrývá.

Stupeň krytí IP (International Protection Rating) – co to přesně je?

Označení International Protection Rating, které je v anglickojazyčné literatuře, znamená stupeň krytí, a tedy stupeň ochrany (IP codes) krytu zařízení před vnějšími činiteli. V souladu s normou IEC 60 529 (PN-EN 60 529) se zapisuje v podobě skupiny znaků IP XX, kde:

 • první číslice rozhoduje o ochraně před pevnými tělesy a dotykem
 • druhá o stupni vniknutí vody dovnitř zařízení.

Navíc se stává, že za charakteristickými číslicemi bývá napsán speciální znak, který je doplňující informací nebo označením stupně ochrany před možností přístupu k nebezpečným částem. V souladu s přijatou hierarchií znaků zahrnuje příslušné číslo rovněž předchozí stupně ochrany.

První charakteristický znak ve stupni krytí IP – ochrana proti vniknutí prachu

Popisem prvního charakteristického znaku je odolnost proti vniknutí pevného tělesa dovnitř zařízení a ochrana osob před možností dotyku nebezpečné části zařízení.

 • Nulový stupeň ochrany (IP 0X) – ochrana osob před dotykem nebezpečných částí není, rovněž tak není ochrana zařízení proti vniknutí pevného tělesa – označení používané pro zařízení bez krytu.
 • První stupeň ochrany (IP 1X) – odolnost proti cizím tělesům s průměrem větším než 50 mm, stupeň informující rovněž o ochraně osob před dotykem částí hřbetem dlaně.
 • Druhý stupeň ochrany (IP 2X) – odolnost proti cizím tělesům s průměrem větším než 12,5 mm, ochrana osob, které se dotýkají nebezpečných částí zařízení prstem. V souladu s hierarchií zahrnuje druhý stupeň stupně krytí IP rovněž situaci uvedenou v předcházejícím stupni a tedy tvoří dodatečnou ochranu rovněž pro hřbet dlaně.
 • Třetí stupeň ochrany (IP 3X) – obsahuje odolnost proti cizím tělesům s průměrem větším nebo rovným 2,5 mm, ale rovněž je ochranou pro člověka, který pro dotyk zařízení používá nářadí.

Jak číst stupeň krytí IP

 • Čtvrtý stupeň ochrany (IP 4X) – to je stupeň krytí před cizími tělesy o průměru 1 mm. Označuje ochranu osoby, která se dotýká nebezpečného zařízení drátem.

 • Pátý stupeň krytí (IP 5X) – týká se částečné ochrany před prachem. Označuje také bezpečnost pro uživatele, kteří používají drát.

 • Šestý stupeň krytí (IP 6X) – je nejvyšším označením stupně krytí. Tvoří úplnou ochranou před proniknutím prachu dovnitř zařízení a jeho částí. Stupeň označuje úplnou bezpečnost pro osoby a části těla nejčastěji používaná pro práci se zařízením.

Druhý charakteristický znak ve stupni krytí IP – vodotěsnost

Druhý charakteristický znak určuje částečnou nebo úplnou ochranu proti vodě, který popisuje zařízení jako vodotěsné nebo částečně odolné z pohledu popisujícího činitele. (IP X_)

 • Nulový stupeň krytí (IP X0) – bez ochrany před vodou, výrobce nezaručuje, že zařízení bude pracovat, pokud se dovnitř dostane voda.
 • První stupeň krytí (IP X1) – znamená odolnost proti svisle kapající vodě, která nemá vliv na další fungování zařízení.
 • Druhý stupeň krytí označuje (IP X2) – bezpečnost před svisle kapajícími kapkami na kryt částí vychýlený o úhel ne větší než 15°.
 • Třetí stupeň krytí (IP X3) – se používá pro označení zařízení odolných proti vodě stříkající pod úhlem ne větším než 60°.
 • Čtvrtý stupeň krytí (IP X4) označuje odolnost proti tryskající vodě dopadající na kryt pod libovolným úhlem.
 • Pátý stupeň krytí (IP X5) je ochrana před proudem tryskající vody dopadající z libovolného směru pod libovolným úhlem.
 • Šestý stupeň krytí označuje (IP X6) – odolnost proti silnému proudu vody. Sedmý stupeň krytí (IP X7) označuje zabezpečení zařízení před efekty krátkodobého, několikaminutového ponoření do vody do hloubky ne větší než jeden metr.
 • Osmý stupeň krytí (IP X8) se týká dlouhodobého ponoření zařízení nebo jeho částí do kapaliny, aniž to způsobí škody viditelné během používání.
 • Devátá třída krytí (IP X9) je určená pro zařízení odolávající proudu vody pod vysokým tlakem.

Způsoby zápisu stupňů krytí IP

V případě, kdy nejsou stanoveny požadavky na uvedení stupně krytí pro činitele první nebo druhé charakteristické číslice, použije se do zápisu „X” např. IP 6X – označuje prachotěsné zařízení nebo výrobek, který nevyžaduje, aby byly stanoveny vlastnosti definující odolnost proti vodě. Kromě toho se ve zvláštních případech k popisu stupně krytí přidávají dodatečné, nezávazné znaky (písmena), které se zapíší za charakteristické číslice. Písmena A, B, C, D určují bezpečnost osob před dotykem zařízení:

 • Písmeno A – označuje bezpečnost pro člověka, který se dotýká částí hřbetem dlaně.
 • Písmeno B – týká se ochrany osob, které se dotýkají zařízení prstem.
 • Písmeno C – to je ochrana před dotykem nástrojem o průměru větším než 2,5 mm.
 • Písmeno D – označuje bezpečnost pro osoby, které se dotýkají zařízení a jeho částí drátem nebo nástrojem o průměru do 1 mm.

Stupně krytí IP – příklady zápisů

Stupeň ochrany IP 44 – označuje krytí před pevnými tělesy o průměru do 1 mm, ochranu osoby dotýkající se nebezpečného zařízení drátem a odolnost proti tryskající vodě dopadající na kryt pod libovolným úhlem.

Stupeň ochrany IP 44D – je doslovné označení stupně krytí IP 44, s doplňujícím, volitelným písmenem zdůrazňujícím bezpečnost osoby, která se dotýká zařízení s použitím drátu.

TAKÉ SI PŘEČTĚTE