Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Optimální výběr kabelů pro řetězové lávky

2019-05-20

Osobám, které běžně nemají co do činění s průmyslem, se může zdát, že kabely se montují výlučně nepohyblivě a největším ohrožením pro ně jsou pracovní podmínky, které panují v závodě. To je pravda pouze částečně, protože v mnoha závodech se používají kabelové řetězové lávky, čili zařízení, které pohybují kabely po určené dráze. To dává nový pohled na ohrožení, jakým jsou vystaveny kabely, a vlastnosti a charakteristiky, jaké mají mít kabely pro takové určení. Optimální výběr kabelů pro řetězové lávky

Vliv podmínek používání na výběr kabelů

Kabely používáné k realizaci statických instalací v průmyslovýc podmínkách musejí být účinně chráněny před působením faktorů různých druhů. Jedná se především o mezní teploty, vlhkost, oleje a chemické látky, UV záření nebo elektromagnetické rušení. Ve zvláštních případech, kdy jsou kabely vedeny v blízkosti strojů nebo pracovišť fyzicky pracujících pracovníků, je od nich vyžadována rovněž mechanická odolnost, která má zabránit přeseknutí nebo přetržení. Občas se stává, že kabely neleží nehybně kabelových kanálech či žlabech , ale jsou neustále v pohybu, uvnitř řetězových lávek. To vyžaduje zohlednění dalších kritérií při výběru optimální kabeláže.

Vlastnosti kabelů pro řetězové lávky

Kabely používané v řetězových lávkách mají často všechny vlastnosti kabelů pro nepohyblivé instalace, ale navíc se vyznačují zvýšenou trvanlivostí a ohebností. Zavedení pohyblivého prvku vyžaduje věnování zvláštní pozornosti takovým vlastnostem, jako je materiál vnější izolace kabelu a minimální poloměr ohybu. Pohyb způsobuje, že kabely se opotřebovávají značně rychleji a nevhodný výběr může vést k prodření, přetržení nebo mechanickému poškození žil chráněných izolací. Ve výsledku to nejčastěji způsobuje zastavení technologické linky a generuje dodatečné náklady. Výběr kabeláže pro ohebnou montáž, s vysokou odolností proti mechanickému poškození. Vnější plášť kabelů tohoto typu je často vyroben z polyuretanu (PUR), polyvinylchloridu (PVC) nebo termoplastického elastomeru (TPE), zvaného termoplastický kaučuk. Stojí za připomenutí, že při výběru kabelů nemůžeme zapomínat na základní kritéria výběru, jako je jmenovité napětí, druh žíly nebo stínění, chránící signál před elektromagnetickým rušením způsobeným blízkostí strojů a elektrických zařízení. Výběr vhodné kabeláže vyžaduje rovněž znalost způsobu práce používaných řetězových lávek, které zodpovídají za transport prvků výlučně po určené dráze. Z druhé strany musí být řetězová lávka přizpůsobená mechanickým vlastnostem a vnějšímu průměru kabelů. Tyto prvky musejí být proto navzájem přizpůsobené.

Kabely pro řetězové kabelové lávky v nabídce TME

V nabídce TME můžeme nalézt ovládací kabely přizpůsobené potřebám elastické montáže. Hlavními výrobci výrobků tohoto typu jsou takové značky, jak Helukabel, Lapp Kabel či IGUS. Řady kabelů jsou rozlišené a přizpůsobené náročným průmyslovým podmínkám. Dostupná je mezi jiným kabeláž stíněná, často několikrát, samozhášecí a nešířící plamen v podmínkách požárů.

TAKÉ SI PŘEČTĚTE

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi