Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Správný výběr kabelů a frekvenčních měničů

2019-05-20

Znalost mechanismu práce frekvenčních měničů, jejich základních vlastností a parametrů může značně usnadnit výběr vhodného zařízení. Stabilita rovnou měrou závisí na zařízení, jak i pro něj určené kabeláže.

 

Co je a k čemu slouží frekvenční měnič?

Frekvenční měniče se často nazývají regulátory napájení elektrických motorů, a děje se tak díky možnosti regulace kmitočtu proudu, což ve výsledku vede k regulaci rychlosti otáčení. Jak je známo, mají časté změny napájecího napětí negativní vliv na práci motoru – s poklesem napětí klesají jeho otáčky. Proto se možnost efektivního řízení kmitočtu a napětí napájení ukazuje být důležitou předností těchto zařízení.

Správný výběr kabelů a frekvenčních měničů

Druhy frekvenčních měničů

Dělení frekvenčních měničů může být určeno druhem napájení nebo metodou řízení, kterou používají. Rozlišujeme tedy:

  • Jednofázové frekvenční měniče, u nichž je výstupní napětí mezi fázemi 230 V. Vychází to z metody napájení zařízení tohoto typu, tedy z jednofázovéno napájení proudem s napětím 230 V.

  • Třífázové frekvenční měniče, u nichž je napětí mezi fázemi 230-500 V. To souvisí s třífázovým napájením zařízení napětím v rozmezí od 230 do 500 V.

  • Skalární frekvenční měniče, jejichž název pochází od typu implementovaného skalárního řízení. Může mít lineární charakteristiku, s konstantním poměrem výstupního napětí a výstupního kmitočtu (u/f = const.); nebo kvadrátovou charakteristiku (U/f²=const.), u nějž vzrůst kmitočtu způsobí vzrůst čtverce napětí.

  • Vektorové měniče, které často používají pokročilé algoritmy řízení. Zdůraznit zde můžeme dva druhy vektorového řízení: řízení Field Oriented Control (orientované na pole) a Direct Torque Control (přímé řízení momentu). Měniče, podobně jako veškerá elektrická zařízení, se vyznačují parametry umožňujícími jejich klasifikaci. K nejdůležitějším parametrům patří:

  • Maximální výkon motoru, který přiřazuje měnič konkrétnímu motoru s výkonem, který nemůže překročit. Na jeho základě se rovněž vybírá napájecí kabel. Pouze správně zkompletovaná soustava zajistí dlouhodobou a spolehlivou práci zařízení.

  • Napájecí napětí, které v závislosti na počtu fází může nabývat různých hodnot. Rozsah napájecího napětí měničů se nachází v rozmezí od 230 do 500 V AC.

  • Výstupní napětí – napětí mezi fázemi závisející na napájecím napětí a nabývající hodnot v rozmezí od 230 do 500 V AC. Při projektování technologické linky je potřeba věnovat pozornost počtu výstupů měniče, pracovní teplotě a stupni krytí. Je třeba také mít na paměti, že frekvenční měniče lze programovat různými metodami, s použitím počítače, potenciometru nebo klávesnice zařízení.

Mechanismus výběru napájecích kabelů pro frekvenční měniče

Výběr vhodné kabeláže pro motorová zařízení je tak důležitý, protože zajišťuje stabilitu a je zárukou spolehlivosti obvodu. Od kabelů propojujících frekvenční měniče s motorem je vyžadována elektromagnetická kompatibilita a odolnost proti náhodnému přetížení, jakému mohou být kabely při každodenním provozu vystaveny.

Výběr kabelů pro frekvenční měniče není pro všechny jednoduchý, stojí za to použít údaje, které poskytl výrobce. Tabulka byla vytvořena na základě výkonu měniče (kW), do které byl připsán rozsah výrobků s nejúčelnějším průřezem žíly (mm).

Výkon měniče (kW) Průřez žíly (mm2)
Do 1,5 1,5
1,5-3 2,5
3-7,5 4
7,5-11 6
11-18,5 10
18,5-22 16
22-30 25
30-37 35
37-45 50
45-75 70
75-90 95
90-110 120

Frekvenční měniče v nabídce TME

V nabídce TME se nacházejí frekvenční měniče Schneider Electric, Siemens, Eaton Electric či Invertek Drives a vyhrazené napájecí kabely určené pro motory a frekvenční měniče firmy Helukabel. Zákazníkům, kteří si již vybrali frekvenční měnič, systém automaticky napoví vhodný napájecí kabel. Jsou to kabely řady TOPFLEX, zvolené na základě výkonu zařízení.

TAKÉ SI PŘEČTĚTE

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi