Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi

Panel zákazníka
Váš košík

Laserový dálkoměr – jak funguje a jaký vybrat?

2019-09-30

Laserový dálkoměr je neocenitelný měřicí přístroj, který se hodí při stavebních, opravárenských a zakončovacích pracích, v lesnictví, armádě, sportu, energetice, lovectví, zemědělství a všude tam, kde je nezbytné efektivní provádění přesných měření vzdáleností, úhlů nebo poklesů terénů. Jak toto zařízení funguje a jak vybrat dobrý laserový měřič vzdálenosti?

Z tohoto článku se dozvíte:

Laserové dálkoměry jsou v současnosti nejrozšířenější měřicí přístroje umožňující efektivní měření vzdálenosti a dalších prostorových měr. Ne bezdůvodně dávají profesionálové při každodenní práci přednost vlastnostem laserových dálkoměrů před jejich optickými a ultrazvukovými ekvivalenty.

Jak laserový dálkoměr funguje?

Laserové dálkoměry fungují díky emisi elektromagnetického impulsu v podobě laserového paprsku přes opticko-elektronický obvod. Paprsek laserového světla se odráží od měřené plochy a vrací do měřicího přístroje. Obvody dálkoměru následně paprsek zpracovávají a určují měřenou vzdálenost. Obvod zařízení provádí měření vzdálenosti pomocí zjišťování času překonání úseku ve dvou rovinách na základě prosunu fáze vyslané a vracející se EM vlny. Takové měření se provádí u fázových laserových dálkoměrů.

Jinou metodou měření vzdálenosti na základě emise paprsku laserové vlny je bezprostřední měření času, který potřeboval impuls pro překonání dráhy mezi dálkoměrem a objektem a mezi objektem a dálkoměrem. Toto měření se provádí u impulsních laserových dálkoměrů. Na trhu existují také laserové dálkoměry, které provádějí interferometrická měření vzdálenosti. Je to nepochybně nejpreciznější a nejrychlejší způsob měření vzdálenosti, avšak interferometrické dálkoměry jsou drahé a náchylné na poškození, což je v terénních podmínkách diskvalifikuje jako ověřené měřicí přístroje.

Laserový dálkoměr umožňuje provádět měření jak uvnitř stavebních objektů, tak i vně, s přesností až 1 mm na kilometr. Profesionální stavební laserové dálkoměry umožňují provádět měření vzdálenosti v rozsahu do asi 150 m. Dálkoměry s velkým dosahem umožňují měřit až do 1500 m. Přístroj tohoto typu se používá hlavně v myslivectví, zemědělství, lesnictví a také při stavbě silnic.

Jaké jsou přednosti laserových dálkoměrů?

Laserové dálkoměry jsou ve srovnání s optickými a ultrazvukovými dálkoměry nejfunkčnějšími a technologicky nejvyspělejšími měřicími přístroji. Jejich základní předností – kromě nezvykle přesného měření v řádu +/- 1-5 mm/km – je možnost obsluhy jedním operátorem. Optické dálkoměry vyžadují pro provedení přesného měření vzdálenosti na staveništích nebo v terénu minimálně dvě osoby. Z tohoto důvodu umožňuje použití laserového dálkoměru snížit personální nároky a také značně urychlit měřicí práce.

Laserové měřiče vzdálenosti jsou také odolnější vůči vzniku chyb měření spojených s nesprávně umístěným zařízení nebo jiným omylem způsobeným jejich obsluhou. Navíc je většina profesionálních laserových dálkoměrů vybavena elektronickou libelou, funkcí autokalibrace či možností provádět měření na základě Pythagorovy věty a funkcí „malíře“. Zařízení tohoto typu umožňují rovněž kontinuální měření, zpoždění měření, měření součtu nebo rozdílu povrchu a také měření objemu. Technologicky vyspělé procesory a čitelné displeje prezentující výsledky měření u laserových dálkoměru značně zvětšují jejich funkčnost a užitečnost a tím i komfort každodenního používání.

Jak se měří vzdálenost?

Základní měření vzdálenosti prováděné laserovým přístrojem je nezvykle jednoduché a rychlé. Stačí zapnout přístroj, namířit bod laseru na daný povrch a následně aktivovat měření. Většina laserových zařízení je vybavená funkcí zapamatování až 100 provedených měření.

Za zmínku stojí funkce kontinuálního měření, díky které je možné změřit největší a nejmenší hodnotu a zjistit rozdíl mezi nimi v jednom měřicím cyklu. Laserové měřiče vzdálenosti umožňují také přesné změření místností. DT60M Procesory a implementované algoritmy vypočtou efektivně povrch ploch nebo objem celé místnosti. Pro provedení takových měření stačí zvolit příslušnou možnost z menu zařízení, změřit délku povrchu a následně provést měření v kolmém směru. Při měření objemu je třeba změřit délku, šířku a výšku místnosti.

Profesionální laserové dálkoměry, např. model EXTECH DT60M, umožňují rovněž provádět měření s využitím matematických funkcí. Tato měření se realizují na základě algoritmu Pythagorovy věty. Díky této funkci usnadňuje dálkoměr obsluze změření výšky prvku s využitím dvou měřicích bodů. Je to velmi užitečná funkce, která umožní zjistit mj. výšku objektů zamířením bodu laseru na vrch a spodek měřeného objektu.

Při provádění prostorových měření laserovými dálkoměry je třeba pamatovat na to, že laserové světlo je nebezpečné pro zrak. Z tohoto důvodu se musí obsluha před zamířením bodu laserového paprsku ujistit, že neohrožuje kolemjdoucí. Kromě toho laserové dálkoměry vyžadují pravidelnou údržbu – zvláště pokud se používají v nepříznivých atmosférických podmínkách.

Jaký laserový dálkoměr vybrat?

Na trhu existuje mnoho laserových měřičů vzdáleností, které se liší ve velmi širokém rozsahu. Nicméně však je třeba při hledání profesionálního měřicího přístroje, který se bude používat pro speciální práci, věnovat pozornost několika klíčovým vlastnostem zařízení tohoto typu.

Konstrukce zařízení a jeho technické parametry mají být přizpůsobeny oboru, druhu prováděných měření a také podmínkám terénu a atmosférickým podmínkám. Zcela jiné zařízení se osvědčí na staveništi či při měření uvnitř budov a jiné při měření velkých vzdáleností v zemědělství, lesnictví či energetice. Zde jsou aspekty, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost: AX-DL100

Pracovní dosah

Klíčovým parametrem každého laserového dálkoměru je jeho pracovní dosah. Většina přístrojů pro stavebnictví, např. model AXIOMET AX-DL 100, zajišťuje efektivní dosah na úrovni 40-80 m. Profesionálnější konstrukce dovolují měřit na vzdálenost až do 120 m. Laserové dálkoměry velkého dosahu jsou schopny měřit do vzdálenosti téměř až 1500 m.

Přesnost měření

Kromě samotného pracovního dosahu laserového dálkoměru je nezvykle důležité to, jak přesné měření je schopen provést. Většina dálkoměrů krátkého a středního dosahu měří s odchylkou do +/- 5 mm, přičemž nejprofesionálnější laserové dálkoměry, např. EXTECH DT40M, mohou zaručit přesnost měření s chybou měření oscilující v mezích 1-2 mm.

Průměr laserového bodu

Průměr bodu laseru závisí na vzdálenosti a druhu měřeného objektu. Na příklad na mokré omítce bude laser hůře viditelný než na staré zdi nebo betonovém potěru. Obvykle je průměr bodu laseru laserového dálkoměru 6-60 mm. Pro měření, která vyžadují únavné pozorování bodu paprsku laserového světla, jsou doporučovány speciální brýle zvětšující kontrast.

Minimální zobrazovaná jednotka

Tento parametr bezprostředně ovlivňuje přesnost měřicího zařízení. Čím menší je minimální zobrazovaná jednotka měření, tím přesnější bude odečet výsledku měření. Nejpřesnější laserové měřiče vzdálenosti prezentují získané výsledky s rozlišením 0,1 mm.

Stupeň krytí IP

Trvanlivost a odolnost konstrukce laserového dálkoměru vůči vniknutí vody a prachu má základní význam při používání přístroje v terénních podmínkách. Pro stavební práce je vhodné vybrat přístroje s příslušně vysokým stupněm IP. Omezí to riziko poškození přístroje při jeho přepravě nebo při měření při velkém prachu, vlhkosti nebo při atmosférických srážkách. Profesionální laserové dálkoměry nejvyšší jakosti charakterizuje norma IP54 nebo vyšší.

Označení Popis
AX-DL100 Laserový dálkoměr; LCD; 40m; Přes.měř: ±2mm; 120x50x29mm; 126g
DT40M Laserový dálkoměr; LCD,podsvětlený; 0,05÷40m; Přes.měř: ±2mm
DT60M Laserový dálkoměr; LCD,podsvětlený; 0,05÷60m; Přes.měř: ±2mm

TAKÉ SI PŘEČTĚTE