Prohlížíte si webovou stránku pro zákazníky z: Czech Republic. Na základě údajů o poloze doporučená verze stránek pro Vás je USA / US
Panel zákazníka
Váš košík
Registrace

Jak zkontrolovat elektrickou instalaci?

2019-09-23

Při rozhodování o stavbě nebo opravě obytných budov, dílen nebo průmyslových hal je třeba se postarat o správnou funkci různých instalací. Kromě vodovodní, topné a větrací instalace je jednou z nejdůležitějších elektrická instalace, která dodává a rozvádí elektrický proud, nezbytný pro fungování mnoha zařízení. Podívejte se, jak ji správně zkontrolovat.

Z tohoto článku se dozvíte:

Jak je elektrická instalace provedena?

Názvem elektrické instalace nazýváme obvod, kterým protéká proud při nízkém napětí (1000 voltů střídavého proudu a 1500 stejnosměrného proudu). V kontextu instalace se často hovoří o síti kabelů, avšak stojí za zapamatování, že ji tvoří také zařízení, která jsou k ní připojená. Rozhlasová a televizní technika, domácí spotřebiče a také počítače rovněž tvoří část elektrické instalace.

Téměř každá elektrická instalace se skládá ze stejných prvků a eventuální rozdíly vycházejí z jejího určení. Důležitou otázkou je způsob, jakým bude daná budova napájená, což často určuje dodavatel elektrické energie. Průmyslové objekty se nejčastěji nacházejí v komplexech, proto se napájejí z několika rozmístěných rozváděčů. Rodinné domky mají jeden rozváděč a elektroměr, které se obvykle umisťují vedle sebe, což usnadňuje odečet a rychlou opravu, když na příklad přetěžujeme síť.

Jiným důležitým prvkem jsou samozřejmě kabely, které se skládají z žíly, nejčastěji vyrobené z mědi, a izolace, která se volí na základě podmínek práce konkrétní elektrické instalace. Často se stává, že kabely, které se osvědčují v domácích elektrických instalacích, nebudou dostatečné v hospodářských nebo průmyslových budovách.

Kabely v elektrických instalacích

Velkým problémem týkajícím se trvanlivosti elektrických instalací jsou podmínky prostředí, jako je vlhkost, která může vést ke vzniku zkratů nebo jiných poruch. Proto je důležité přizpůsobit kabely konkrétní budově nebo dokonce jednotlivým místnostem. V rodinných domcích se rovněž vyskytují vlhčí místa, minimálně koupelny. Zde jsou hodny doporučení kabely HELUKABEL 371359, jejichž izolace je vyrobena z vodě odolného materiálu PVC.

Kromě toho se kabely vyznačují různým průměrem žil, který se nejčastěji volí na základě jmenovitého napětí nebo zatížení. Kabely elektrických instalací, které jsou zatíženy proudem do 14 ampérů, mají nejčastěji průřez 1,5 mm2. Pro 19ampérové instalace mají kabely průřez již 2,5 mm2. Samozřejmě hodně záleží na materiálu, z jakého jsou žíly vyrobeny – výše uvedené hodnoty se týkají kabelů vyrobených z mědi.

Druhy elektrických instalací

Mezi druhy elektrických instalací můžeme rozlišit mnoho dělení, která vycházejí třeba ze způsobu montáže, druhu spotřebičů elektrické energie nebo místa, kde se daná instalace nachází.

Místo montáže elektrické instalace

Důležitým faktorem při otázce výběru elektrické instalace je určení budovy, ve kterém se instalace bude nacházet. Proto rozlišujeme:

 • Průmyslové elektrické instalace, na které narazíme v halách, továrnách a skladech různého druhu. Vyznačují se mnoha elektrickými rozváděči a jsou vystaveny nepříznivým atmosférickým podmínkám, jako je snížená teplota (chladírny) nebo zvýšená vlhkost. Zařízení v takových místech obvykle pracují při vysokých napětích a velkých proudech, proto musejí být jednotlivé prvky instalace vhodně zvoleny pro větší zatížení.

 • Elektrické instalace v domech, mezi něž patří všechny instalace, které se nacházejí v denně obývaných budovách. Mají obvykle jeden rozváděč a nevyžadují až tak trvanlivé prvky (na příklad kabely).

Druhy spotřebičů

V závislosti na tom, jaký příkon potřebuje dané zařízení, používáme:

 • Světelné instalace, které jsou tvořeny svítidly všeho druhu a jinými zařízeními, které jsou zdroji světla.

 • Přípojkové instalace, neboli takové, které dodávají energii zařízením vyžadujícím velký příkon, např. průmyslové stroje nebo ohřívací bojlery.

Elektrické instalace v domech

Velká část uživatelů má denně co do činění s domácími elektrickými instalacemi. V obytných budovách se nachází stále více zařízení vyžadujících elektrickou energii, proto je důležité, aby byl optimálně zvolen počet zásuvek a ty rozmístěny v souladu s individuálními potřebami. Stejně důležitý je způsob montáže, který můžeme rozdělit na tři druhy:

 • Instalace pod omítkou se používá hlavně v rodinných domcích postavených z cihel. Před instalací kabelů se do stěn vysekají speciální drážky, do kterých se následně montují ochranné trubky. Když omítka vyschne, lze pak trubkami protáhnout kabely a pak namontovat spotřebiče. Takový způsob instalace dobře chrání kabely před poškozením, ale je časově náročný a výměna je složitá.

 • Instalace v omítce spočívá v montáži kabelu před natažením vrstvy omítky (minimálně 5 mm). Kabely se kladou přímo na surovou stěnu a připevňují se k ní pomocí hřebíků, spon, drátů nebo stále častěji se lepí. Slouží k tomu samolepící příchytky, jako jsou KSS WIRING AP-0810. Je to jednoduchý způsob montáže, přestože v případě poruchy nebo předělávek instalace bude nutné seškrábat omítku.

 • Instalace na omítce našla široké uplatnění všude tam, kde vzhled není důležitý. Vlhké místnosti všeho druhu, jako jsou sklepy, hospodářské místnosti nebo prádelny a také venkovní prostory budov. Před montáží kabelů je třeba si opatřit kolíky nebo hřebíky, které se upevní do omítnuté stěny. Teprve pak k nim lze připevnit kabely.

Je vhodné dodat, že při projektování elektrických instalací, jak přípojky, tak i osvětlení mají být seskupeny do okruhů a každý okruh musí být spojen samostatně. Tímto způsobem se zabrání situacím, při nichž v důsledku poruchy jedné části přestane jít proud v celém bytě. V závislosti na ploše domu se volí optimální počet okruhů, ale nic nebrání tomu, aby se nainstalovalo více přípojek, které se mohou použít v budoucnosti.

Kontrola elektrických instalací

Existuje několik důvodů, kvůli kterým kontrolujeme jakost nebo správnost funkce elektrických instalací. Postupem času se kabely opotřebovávají, což může vést k poruše nebo přerušení dodávek elektrického proudu. Proto je důležité, aby se, v závislosti na charakteru práce dané instalace, jednou za čas provedla revize, zda napětí, které elektrická instalace dodává, má patřičnou hodnotu. Čím více je okruh vystaven působení vnějších prvků, tím častěji se musí taková revize provádět.

K tomu jsou určeny různé druhy zkoušeček, které měří parametry, jako je kvalita energie (včetně energie z třífázových rozvodů, neboli takových, které se nacházejí v instalacích v domech), odpor izolace nebo uzemnění nebo průchodnost obvodů. Příkladem takové vícefunkční zkoušečky je KYORITSU KEW6010B.

Měření takovým přístrojem probíhá v několika krocích:

 1. Měřicí šňůry zapojte do příslušných zdířek měřiče, jsou-li vyžadovány.

 2. Přepínač volby funkce/rozsahu nastavte do požadované polohy nebo tak, aby se nacházel na vhodném rozsahu. Není-li velikost měřeného signálu známá, je třeba zvolit nejvyšší měřicí rozsah.

 3. Druhý konec šňůr přiložte k měřicímu bodu, následně přiložte měřicí kleště a pro zjištění parametru stiskněte příslušné tlačítko nebo přiložte zařízení (pouze v případě bezdotykových měření).

 4. Budou-li výsledky měření mimo normu, přístroj o tom sám informuje. V tomto případě je třeba závadu opravit a pro ověření znovu provést měření.

Zařízení tohoto typu umožňuje provádět kontrolu správné funkce domácí instalace i méně zkušeným uživatelům a ti zkušenější (elektrikáři) je používají každodenně při své práci. Mezi těmi druhými se stávají stále populárnějšími také klešťové testery, které jsou menší, ergonomičtější a měření s nimi je značně jednodušší. Hodným doporučení je zde FLUKE 1630-2 FC.

Přehled problémů elektrických instalací

Jednou z nejčastějších chyb při projektování elektrických instalací je zapojování všech přípojek (elektrických zásuvek) a zdrojů světla do jednoho okruhu. Do jednoho okruhu lze zapojit až 10 zásuvek nebo 20 zdrojů světla, avšak je vhodné vše rozdělit na menší okruhy. V případě poruchy nebude proudem napájena pouze část zařízení.

Dalším závažným problémem je připojení všech spotřebičů elektrické energie k jedné fázi, když máme opravdu k dispozici tři – domácí instalace se napájejí třífázovým proudem.

Označení Popis
CLEAN-CABLE4X1.50 Kabel; Clean Cable; lanko; Cu; 4x1,5mm2; síťovaný polyetylén
AP-0810 Samolepící příchytka; 7,9÷10,3mm; polyamid; černá; UL94V-2
KEW6010B Měřič elektrické instalace; LCD 3,5 místa (1999); IP40
FLK-1630-2FC Klešťový měřič zemních odporů; LCD (9999)

TAKÉ SI PŘEČTĚTE

Váš prohlížeč již není podporován, stáhněte si novou verzi